CHÚA NHẬT THỨ 4 MÙA CHAY, năm B

Ga 3, 14-21

 

Chúa nhật thứ tư mùa chay càng giúp ta đi vào mầu nhiệm chết và phục sinh của Chúa Giêsu Kitô. Tuần trước thánh Gioan đã giới thiệu dung mạo của Chúa Giêsu qua việc Ngài loan báo với dân Do Thái và qua các môn đệ Ngài về sự chết, phục sinh của Ngài. Tiếp nối tư tưởng đó, các bài đọc sáng nay nhắm đưa ta vào con người thực tế của Chúa Giêsu và nhất là dẫn dân Chúa tới mầu nhiệm của lòng tin: Đức Kitô chết, sống lại.

1.       Tìm hiểu ý nghĩa của Chúa nhật này ?

2.       Và tìm chủ đích của vai trò sống đạo của ta là mục đích của Chúa nhật 4 mùa chay nhắm tới.

 

I.Ý NGHĨA CỦA CHÚA NHẬT THỨ TƯ MÙA CHAY: Đoạn Tin Mừng của thánh sử Gioan 3, 14-21 thật rõ nét. Nó có chủ đích diễn tả đầy đủ ý nghĩa việc Chúa Giêsu chết và phục sinh. Xưa trong sa mạc, Môsê mỗi lần giơ cao con rắn đồng lên là dân được cứu thoát. Ai nhìn lên rắn đồng sẽ không bị rắn khác cắn chết, hủy diệt. Hình bóng của con rắn đồng trong sa mạc là tiên trưng cho việc Chúa Giêsu sẽ bị nhân loại treo lên trên thập giá vì tội lỗi của họ. Việc Chúa chấp nhận ý định của cha Ngài, chết treo trên thập giá, nhằm gỡ nhân loại khỏi tật nguyền thân xác và linh hồn. Tâm hồn con người đang bị chìm ngập trong vũng lầy của tội lỗi. Nay sẽ được giải thoát khỏi ách thống trị của tội nhờ vào một con người: Ađam mới là Đức Giêsu Kitô. Quả thực,gian trần này luôn bị chìm ngập trong tội lỗi của mình và của tổ tiên mình phản bội Chúa. Nhưng Thiên Chúa yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài xuống gian trần để giải thoát mọi người khỏi sự áp bức, ức chế của lề luật, của tội lỗi. Chúa Giêsu là ánh sáng. Sự sáng luôn chiếu dọi cho nhân loại. Nhờ ánh sáng ấy, con người sẽ tìm thấy chân lý, tìm thấy sự thật và tìm thấy chính mình. Đức Giêsu Kitô đến nhân loại, kêu gọi mọi người, ban ơn cứu độ cho mọi người và điều cốt yếu, Ngài muốn mời gọi tất cả mọi người sống trong tình thương của Ngài. Ơn cứu độ không dành riêng cho một người nào, một dân tộc nào. Ơn cứu độ đến với mọi người và muốn cho mọi người được giải thoát. Đức Giêsu Kitô là Sự Thật, llà Đường, là Aùnh Sáng. Ngài không muốn ai bị hư mất nhưng muốn ban sự sống đời đời cho mọi người biết tin vào sự sống và sự chết của Ngài.

Như vậy, đoạn Tin Mừng của thánh Gioan soi chiếu rõ nét cho hai bài sách thánh cựu ước và tân ước. Bài sách ký sự cho thấy sự thịnh nộ và lòng nhân từ của Thiên Chúa. Chúa thịnh nộ vì sự bất trung của toàn thể dân chúng từ đầu mục, tư tế cho đến thứ dân. Mọi người đã làm cho đền thờ Chúa trở nên dơ uế vì lòng lì lợm và sự bắt chước thói hư, nết xấu của ngoại bang: thờ ngẫu tượng, bất trung với lề luật, với chính Giavê Thiên Chúa. Thiên Chúa đã phá hủy đền thờ Giêrusalem qua tay đế quốc Roma và dân còn sót lại đều bị lưu đầy qua Babylon. Tuy vậy, Thiên Chúa cũng đã giải thoát họ để ứng nghiệm lời ngôn sứ Giêrêmia dùng lời nói của vua Ba Tư tên Cyrô:” Ai thuộc về Chúa, phó thác và gắn bó với Ngài sẽ được Thiên Chúa chúc phúc, ở với họ và gìn giữ họï”. Họ sẽ tiến về Giêrusalem huy hoàng. Thánh Phaolô lại làm sáng tỏ ý định cứu rỗi của Chúa Giêsu qua đoạn thơ Eâphêsô 2,4-10. Theo thánh Phaolô”Thiên Chúa giầu lòng thương xót đã cứu chuộc dân Ngài qua chính sự chết và sự phục sinh của Ngài. Mặc dầu ta tội lỗi đáng chết, nhưng Thiên Chúa đã yêu thương, giải thoát ta bằng chính con người của Ngài để ta được sống với Ngài nhờ đức tin và ân sủng của Ngài, tiến về Giêrusalem mới là Thiên Đàng, là tình thương của Thiên Chúa. Ngay trong bài nhập lễ, ngôn sứ Isaia đã cất cao lên bài ca vui mừng của dân Do Thái tiến về Giêrusalem. Ta cũng hãy vui mừng bước tới Giêrusalem thiêng liêng, là Nhà Chúa, là thành lũy hạnh phúc. Như thế, giữa cảnh ăn chay kham khổ, bổn đạo xưa hướng lòng lên chiêm ngắm hạnh phúc Thiên Đàng, để thêm sức mạnh bước tới cùng.

II. VAI TRÒ SỐNG ĐẠO: Trong mùa chay thánh Giáo Hội kêu gọi mọi người:” Sám hối và tin vào Tin Mừng”. Sám hối là quay trở về với chính mình, biết mình để sửa đổi những khuyết điểm và nâng cao, phát huy những ưu điểm, những tinh túy của mình. Phải biết mình mới mong sửa chữa, mới mong tiến bộ và tiến vững chắc được. Ai đã sinh ra trên trần gian này, đều vướng mắc tội do Ađam nguyên tổ để lại. Tội ấy đã được nước rửa tội tẩy xóa. Tuy nhiên, đời sống hằng ngày ta có nhiều khiếm khuyết, đều có nhiều tội lỗi do xác thịt yếu hèn của ta gây nên. Biết chấp nhận là yếu hèn, là số không, là tội lỗi, cần có nhiều ân huệ của Chúa, sẽ được Thiên Chúa gia ân giáng phúc. Đọc lại đoạn phúc âm của thánh Luca 18, 9-14, ta sẽ thấy vai trò  khiêm nhượng của người thu thuế sẽ được Chúa thương xót như thế nào ? Người thu thuế đứng xa xa, đấm ngực mà nguyện rằng:” Lạy Chúa, xin thương xót tôi là kẻ có tội”( Lc 18, 13 ). Lời đơn sơ, khiêm tốn, xưng thú sự yếu hèn của mình sẽ được Thiên Chúa thứ tha và ban ơn cứu độ. Trái lại, người tưởng mình thánh thiện, ngoan đạo trước mặt Thiên Chúa như trong đoạn Tin Mừng Luca 18, 9-14 không được Thiên Chúa chấp nhận vì sự tự tôn, tự đại, tự kiêu căng , khoe khoang về lòng đạo đức của mình. Thái độ tin nhận và khiêm tốn là thước đo lòng đạo đức của ta. Chúa phán:” Ta là sự sáng thế gian, ai theo Ta,sẽ được ánh sáng ban sự sống”( Ga 8, 12b ).Đi trong sự sáng là tránh xa mọi tội lỗi, là nhìn nhận sự yếu hèn, khiếm khuyết của ta và nhờ vào ánh sáng nhân từ của Chúa tế độ cho ta. Giáo Hội trong những ngày này khuyên nhủ con cái của mình sống cố gắng, hy sinh, sớm quay trở về với Chúa qua việc biết mình, để rồi thông cảm với sự yếu hèn của kẻ khác. Sự tuyên xưng Đức Giêsu Kitô chết và sống lại, cứu chuộc nhân loại sẽ đạt được nước trời. Vương quốc ấy là vương quốc ánh sáng, vương quốc chân thật và bình an. Ta hãy phó thác thật sự vào lòng nhân từ của Chúa và cất cao lời ca với tác giả thánh vịnh 22:” Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi “.

Lòng từ bi của Thiên Chúa quả thật lớn lao. Ngài đã hy sinh mạng sống Ngài trên thập giá để cứu chuộc mọi người. Thiên Chúa sai Đức Giêsu Kitô đến trần gian cho mọi người, không dành riêng cho dân Do Thái mà Ngài muốn kết tụ mọi người có lòng tin như ngôn sứ Isaia đã hát lên:” Hỡi Giêrusalem, hãy hân hoan, và hỡi tất cả các ngươi là những kẻ yêu quí thành ấy, hãy tụ họp lại; hỡi các ngươi là những kẻ ưu phiền, hãy hân hoan vui mừng, để các ngươi nhảy mừng và hưởng no đầy nguồn an ủi các ngươi”.

Đi vào thánh lễ sáng nay, chúng ta hãy hát to lời ngợi ca vì muôn ơn lành Chúa đã đổ xuống trên ta, để ta được sống bình an. Xin Chúa Giêsu, Mẹ Maria và thánh cả Giuse mà chúng ta dành riêng trọn tháng này để kính Ngài, ban cho ta sự công chính, lòng trung thành và đức khiêm nhượng như Ngài hầu ta sống mỗi ngày một gắn bó hơn với niềm tin mà ta đã lãnh nhận ngày chịu phép rửa tội.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm B