MUC LUC
 SUY NIỆM LỜI CHÚANĂM PHỤNG VỤ B
CHỦ NHẬT THỨ 34 THƯỜNG NIÊN

CHỦ NHẬT THỨ 33 THƯỜNG NIÊN

CHỦ NHẬT THỨ 32 THƯỜNG NIÊN

LỄ CÁC LINH HỒN & CÁC THÁNH

CHỦ NHẬT THỨ 31 THƯỜNG NIÊN

CHỦ NHẬT THỨ 30 THƯỜNG NIÊN

CHỦ NHẬT THỨ 29 THƯỜNG NIÊN

CHỦ NHẬT THỨ 28 THƯỜNG NIÊN

CHỦ NHẬT THỨ 27 THƯỜNG NIÊN

CHỦ NHẬT THỨ 26 THƯỜNG NIÊN

CHỦ NHẬT THỨ 25 THƯỜNG NIÊN

CHỦ NHẬT THỨ 24 THƯỜNG NIÊN

CHỦ NHẬT THỨ 23 THƯỜNG NIÊN

CHỦ NHẬT THỨ 22 THƯỜNG NIÊN

CHỦ NHẬT THỨ 21 THƯỜNG NIÊN

CHỦ NHẬT THỨ 20 THƯỜNG NIÊN

LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI

CHỦ NHẬT THỨ 19 THƯỜNG NIÊN

CHỦ NHẬT LỄ CHÚA HIỂN DUNG

CHỦ NHẬT THỨ 18 THƯỜNG NIÊN

CHỦ NHẬT THỨ 17 THƯỜNG NIÊN

CHỦ NHẬT THỨ 16 THƯỜNG NIÊN

CHỦ NHẬT THỨ 15 THƯỜNG NIÊN

CHỦ NHẬT THỨ 14 THƯỜNG NIÊN

Chủ Nhật THỨ 13

CHỦ NHẬT THỨ 12 THƯỜNG NIÊN

Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả

CHỦ NHẬT THỨ 11 THƯỜNG NIÊN

CHỦ NHẬT THỨ 10 THƯỜNG NIÊN

Lễ Thánh Tâm Chúa

CHÚA NHẬT : Chúa Nhật Lễ Mình Máu Chúa

CHÚA NHẬT : Lễ Chúa Ba Ngôi

CHÚA NHẬT : Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH : Lễ Chúa Giêsu Lên Trời

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH

CHÚA NHẬT PHỤC SINH

TUẦN THÁNH

CHỦ NHẬT LỄ LÁ

CHỦ NHẬT THỨ V MÙA CHAY

CHỦ NHẬT THỨ IV MÙA CHAY

CHỦ NHẬT THỨ III MÙA CHAY

CHỦ NHẬT THỨ II MÙA CHAY

CHỦ NHẬT THỨ I MÙA CHAY

Thứ Tư Lễ Tro

CHỦ NHẬT THỨ 8 THƯỜNG NIÊN

CHỦ NHẬT THỨ 7 THƯỜNG NIÊN

CHỦ NHẬT THỨ 6 THƯỜNG NIÊN

CHỦ NHẬT THỨ 5 THƯỜNG NIÊN

CHỦ NHẬT THỨ 4 THƯỜNG NIÊN

TẾT NGUYÊN ÐÁN,

CHỦ NHẬT THỨ 3 THƯỜNG NIÊN

CHỦ NHẬT THỨ 2 THƯỜNG NIÊN

LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA

LỄ HIỂN LINH ( LỄ BA VUA)

LỄ ĐỨC MẸ, MẸ THIÊN CHÚA

LỄ THÁNH GIA

LỄ GIÁNG SINH (LỄ NGÀY)

LỄ GIÁNG SINH (LỄ ÐÊM)

CHỦ NHẬT THỨ IV MÙA VỌNG

CHỦ NHẬT THỨ III MÙA VỌNG

CHỦ NHẬT THỨ II MÙA VỌNG

CHỦ NHẬT THỨ I MÙA VỌNG


CHỦ NHẬT XXXIV :LỄ CHÚA GIÊSU KITÔ VUA, NĂM 2000

CHỦ NHẬT XXXIII, NĂM 2000

  Bài Ðọc I - Dan.12, 1-3 :"Khi ấy Dân Người sẽ được cứu thoát".
  Bài Ðọc II - Heb 10, 11-15, 18 :"Người đã làm cho những kẻ được thánh hóa nên hoàn hảo đến muôn đời".
  Phúc Âm - Mc. 13, 24-32 :"Người sẽ qui tụ những người được tuyển chọn từ khắp bốn phương trời".
  Suy Niệm
  Lễ Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam
CHỦ NHẬT XXXII, NĂM 2000
  Bài Ðọc I - 1V 17, 10-16 :"Bà góa lấy bột làm một cái bánh nhỏ, rồi mang đến cho ông Elia".
  Bài Ðọc II - Hebr 9, 24-28 :"Ðức Kytô chỉ tế lễ chính mình một lần để hủy diệt nhiều tội lỗi".
  Phúc Âm - Mc 12, 38-44 :"Bà góa này đã bỏ nhiều tiền hơn hết".
  Suy Niệm (Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên)
CHỦ NHẬT XXX, NĂM 2000
CHỦ NHẬT XXIX, NĂM 2000
CHỦ NHẬT XXVIII, NĂM 2000