DỰ TIỆC NƯỚC TRỜI

(CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN, NĂM B)

(Linh Mục Anphong Trần Đức Phương)

 

  Các Bài Đọc trong Chúa Nhật này tiếp tục hướng tâm trí chúng ta về của ăn nuôi dưỡng đời sống tinh thần, đời sống thiêng liêng của chúng ta.

Bài Đọc I (Sách Phương Ngôn 9: 1-6) nói đến Bữa Tiệc Nước Trời được dọn sẵn để mọi người đến dự. Đây là lời mời gọi của Thiên Chúa là chính Sự Khôn Ngoan để những ai đến và sống theo lời chỉ dẫn khôn ngoan của Chúa, thì được bước đi trong đường hoàn thiện và được vào dự Tiệc Nước Trời.

 

Bài Phúc Âm (Gioan 6: 51-58) tiếp tục bài Giảng của Chúa Giêsu về Bánh Hằng Sống. Trong đoạn này, Chúa Giêsu nói rõ của ăn và của uống thiêng liêng nuôi sống linh hồn chúng ta chính là Mình và Máu Thánh Chúa hiện diện thực sự trong Hình Bánh và Hình Rượu. Khi chúng ta rước Mình và Máu Thánh Chúa là chúng ta được dự Bữa Tiệc thiêng liêng Nước Trời; được ăn, uống chính Mình và Máu Thánh Chúa; được Chúa ngự thật vào lòng chúng ta và chúng ta được sống trong Chúa và được Chúa sống trong chúng ta : “Ai ăn Thịt Ta và uống Máu Ta thì được ở trong Ta và Ta ở trong người ấy.” (Gioan 6: 56). Hơn nữa, chúng ta còn được bảo đảm cuộc sống đời đời: “Ai ăn Thịt Ta và uống Máu Ta thì được sống đời đời, và Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại trong ngày sau hết.” (Gioan 6: 54).

 

Tư tưởng Bài Đọc I và Phúc Âm hôm nay nhắc nhở chúng ta nhớ đến đoạn Tin Mừng về Bữa Tiệc đã dọn sẵn (Matthêu 22: 1-14, Luca 14: 15-24) mà mọi người được mời đến dự, nhưng nhiều người lại lấy những lý do phàm tục để từ chối tham dự, nên một số người khác được mời vào dự ; nhưng những ai tham dự thì đều phải “mặc áo cưới” tức là phải mặc lấy con người mới hầu xứng đáng dự Bữa Tiệc Nước Trời. “Phúc thay ai được dự bữa tiệc trong Nước Thiên Chúa! (Luca 14: 15).

 

Những tư tưởng trong Bài Đọc II (Êphêsô 5: 15-20) hôm nay cũng nhắc nhở chúng ta phải biết “sống khôn ngoan theo Thánh Ý Chúa. Phải biết chăm lo đến đời sống thiêng liêng của chúng ta . Phải biết nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng của chúng ta bằng cách dành thời giờ để cầu nguyện, suy gẫm Lời Chúa, ca tụng ngợi khen Chúa , dự Tiệc Thánh Thể, rước Mình và Máu Thánh Chúa. Con người có cả xác và hồn. Quá lo về đời sống vật chất, hoặc quá chìm đắm trong đời sống say sưa theo thú tính mà quên đời sống tinh thần, đời sống thiêng liêng, đời sống của Linh hồn, thì chúng ta đã sống như những kẻ dại dột, nhắm mắt đi vào đường diệt vong!

 

Vậy, trong Thánh Lễ hôm nay, chúng ta hãy cùng cộng đồng Dân Chúa hân hoan dâng Thánh Lễ sốt sáng thờ phượng Chúa, dự Tiệc Thánh Thể, đồng thời cảm tạ, ngợi khen Chúa vì muôn ơn lành Chúa đã thương ban cho chúng ta, gia đình chúng ta, giáo xứ chúng ta. Đặc biệt trong “Năm Linh Mục” này, chúng  ta cũng cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng, các Đức Giám Mục, các Linh Mục được “đầy ơn Chúa Thánh Thần” để khôn ngoan  và yêu thương hướng dẫn đoàn chiên Chúa đi theo con đường thánh thiện dẫn đến cuộc sống muôn đời. Xin Mẹ  Maria, Thánh Giuse và các Thánh chuyển cầu cho chúng ta.


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm B