CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN, năm B

Ga 18,33b-37

 

CHÚA GIÊSU LÀ VUA

 

  Mỗi năm khi mừng lễ Chúa Giêsu vua vũ trụ, chúng ta đều có những suy nghĩ và xác tín mãnh liệt hơn về một Vị Vua Giêsu, một người nắm giữ mọi uy quyền nhưng lại chỉ là một Vị Vua hiền lành, khiêm nhượng, một Vị Vua cưỡi trên mình lừa đi vào Giêrusalem để mở mào cho những đau khổ và cái chết mình sẽ phải chịu theo ý Thiên Chúa Cha. Chúa Giêsu là Vua nhưng Vua thiêng liêng, nước của Ngài không thuộc thế gian này. Vậy lễ Chúa Giêsu Kitô là Vua nói gì cho chúng ta ?

  Đọc các bài đọc trong thánh lễ hôm nay, bài đọc I ngôn sứ Đa-ni-en viết:” Đấng Lão thành trao cho Người bá quyền, vinh quang cùng vương vị, mọi dân tộc, mọi quốc gia, ngôn ngữ phải phục vụ Người. Bá quyền của Người là bá quyền vĩnh viễn, chẳng bao giờ mai một, vương vị của Người sẽ không thể suy vong” ( Dn 7, 13-14 ) và sách khải huyền trong bài đọc 2 lại viết :” Đức Giêsu Kitô là vị chứng nhân trung thành, là Trưởng Tử, người đầu tiên từ cõi âm chỗi dậy, là Chúa Tể mọi vương đế trần gian”(Kh 1, 5 ). Đây là cách nói của Kinh Thánh, một cách diễn tả nặng phần ẩn dụ. Vì suốt quãng đời làm người của Chúa Giêsu, Ngài chưa bao giờ tự phong vương cho Ngài, nhưng chúng ta chỉ đọc thấy Ngài là Mục tử, là Thầy, là Chúa, là Tôi tớ…Tuy các môn đệ theo Chúa đã có lúc nghĩ rằng Vương Quốc mà Chúa sẽ thiết lập, lúc đó, Chúa là Vua, các Ông sẽ là tướng, là sĩ quan vv…Chúng ta chỉ đọc thấy câu xác nhận của Chúa Giêsu trước mặt Philatô khi Philatô hỏi cung Chúa Giêsu trong vụ xử án, người Do Thái đã vu cáo Ngài cách dã man dù ngài hoàn toàn vô tội. Philatô hỏi Chúa. Ông có phải là Vua dân Do Thái không ? ( Ga 18, 33 ). Chúa Giêsu tự nhận mình là Vua, nhưng Ngài xác định ngay :” Nước tôi không thuộc thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp cho người Do Thái. Nhưng nay Nước tôi không thuộc chốn này “ ( Ga 18, 36 ). Như thế Philatô và các vị lãnh đạo trần gian không phải lo lắng gì vì theo cách nói của thánh Gioan, Nước của Chúa Giêsu không thuộc địa giới, có lãnh thổ, có ranh mốc, nước của Ngài thuộc về thiên giới, không thuộc xác thịt, nhưng là thần khí. Môn đệ, dân của Ngài ở giữa thế gian này nhưng không thuộc thế gian. Tuy nhiên, đã biết bao thế kỷ qua đi nhưng vẫn còn nhiều người lầm tưởng nước của Chúa đang là thế gian này. Do đó, họ cố vẽ ra một Vương Quốc với đầy đủ quyền lực và muốn bành trướng Vương Quốc của Chúa như những Nước thế gian. Họ đã rất lầm. Nước của Chúa thuộc thiên giới, thuộc thời cánh chung. Chúa đã nói ngày chung thẩm Chúa sẽ tách chiên ra khỏi dê và lúc đó Con Người sẽ ngự trên ngai vinh quang. Thần dân của Vương Quốc của Chúa Giêsu là các thánh.

   Mừng lễ Chúa Giêsu Vua, chúng ta được mời gọi nhìn lên Chúa Giêsu, Vua chúng ta. Một Vị Vua sống hiền lành, khiêm nhượng, một Vị Vua đến để phục vụ chứ không phải để được hầu hạ. Một Vị Vua không dùng quyền lực để cai trị, ăn trên ngồi trốc để sung sướng,nhưng dựa trên tình yêu. Một Vị Vua yêu thương con người bằng chính con tim của Ngài.

   Mừng lễ Chúa Giêsu Kitô hôm nay, chúng ta hãy chú ý những điểm nhấn sau đây :

‘’Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi “ ( Ga 18, 37 ). Vương Quốc của Chúa Giêsu là của những người dám sống Tin mừng, dám nói Sự thật. Vương Quốc của Chúa Giêsu là Vương Quốc Tình yêu. Vương Quốc của Chúa được xây dựng và hoàn thành trong sự chết và phục sinh theo ý Cha để mang ơn cứu độ cho nhân loại.Bởi vì, chỉ trong cuộc đau khổ, trước mặt quan quyền thế gian Ngài xác nhận Ngài là Vua và trên thập giá Ngài chứng tỏ Ngài là Vua, là Vua và có Vương Quốc thực khi người trộm lành thưa với Chúa:” Lạy Ông, khi nào Ông về Nước của Ông xin nhớ đến tôi cùng “. Vương Quốc ấy là Vương Quốc Tình yêu, Vương quốc cánh chung.

  Lạy Chúa Giêsu Vua, xin cho chúng con biết xây dựng Vương quốc Tình yêu và Sự thật của Chúa. Amen.


Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm B