HÀNH TRÌNH ĐỨC TIN

(CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN, B)

Hôm Nay Nghe Tiếng Chúa, Anh Em Đừng Cứng Lòng!

 

(Linh Mục Anphong Trần Đức Phương)

 

 

Trong Chúa Nhật trước, Chúa Giêsu đã mở đầu công cuộc truyền giáo bằng lời kêu gọi chúng ta “Hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng”. Trong Chúa Nhật này, Giáo Hội nhắc nhở chúng ta lời Thánh vịnh 95 “Hôm nay nghe tiếng Chúa, anh em đừng cứng lòng!” Đây là điều kiện để chúng ta có thể chừa bỏ tội lỗi và ‘cải tà quy chính!’

 

Bài Đọc I (Thứ Luật 18, 15-20) nói đến vai trò của Ông Mosê  như một Tiên Tri lớn đã được Chúa gọi để dẫn dắt Dân Chúa ra khỏi đất Ai cập, vượt qua Biển Đỏ, đi qua sa mạc gian khổ để trở về quê hương thật của mình là đất Chúa đã hứa cho các tổ phụ. Bài Phúc Âm (Matcô 1, 21-28) nói đến việc Chúa Giêsu đến Caphanaum. Vào một ngày Sa-bát, Chúa đã vào Hội Đường để giảng dạy, và lời giảng dạy của Ngài có một sức mạnh như một người có uy quyền, và Ngài đã dùng quyền Thiên Chúa để trừ qủy ô uế, và người bị qủy ám đã được lành mạnh. Trong Bài Đọc II (1 Corinto 7, 32-35), Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta: mỗi người tùy theo ơn gọi của mình, hoặc lập gia đình, hoặc sống độc thân ‘vì Nước Trời’, chúng ta phải luôn cố gắng chu toàn bổn phận của mình theo thánh ý Chúa, để làm đẹp lòng Chúa và phục vụ đồng loại.

 

Trong cuộc hành trình trở về Đất Hứa (Promised Land), Dân Chúa đã phải trải qua bao gian khổ, bao hy sinh. Trước hết, họ phải từ bỏ nếp sống bình thường ở Ai cập, phải ‘vượt Biển Đỏ’ và sau đó vượt qua sa mạc Sinai mênh mông khô cằn, theo một lộ trình thật dài. Trong cuộc hành trình đó, nhiều lần Dân Chúa chịu đựng không nổi cảnh khổ cực, đã ‘cứng lòng’, đã ‘nổi loạn’ chống lại Ông Mosê, và đòi trở lại Ai cập dù phải sống trong cảnh nô lệ, nhưng còn có đủ ăn, và cảnh sống cực khổ hơn. Có lần họ đã định bỏ Chúa để ‘thờ bò vàng.’ Tuy nhiên, qua Ông Mose, Thiên Chúa vẫn đồng hành với họ, nuôi sống họ bằng Manna, ban cho họ “Mười Giới Răn” để hướng dẫn họ sống xứng đáng những con người ‘đã được dựng nên theo hình ảnh Chúa’. Mosê đã được ơn Chúa nâng đỡ, kiên trì lãnh đạo Dân Chúa, cuối cùng Dân Chúa đã về tới Quê Hương thật của mình, miền “Đất Hứa!”

 

Chúng ta, những tín hữu của Chúa, chúng ta được giải thoát khỏi ách nô lệ tội lỗi, vượt qua ‘Biển Đỏ,’ hình ảnh của Bí Tích Thanh Tẩy chúng ta đã lãnh nhận. Sau đó, chúng ta lên đường cùng với Giáo Hội, dưới sự lãnh đạo của Chúa Giêsu qua các vị chủ chăn, để cùng tiến về quê hương thật của chúng ta là Nước Trời. Trong cuộc hành trình đức tin đó, chúng ta phải vượt qua sa mạc cuộc đời, chúng ta cũng gặp bao gian khổ, thử thách, những cám dỗ ‘thờ bò vàng’, những cám dỗ xa lìa giới răn của Chúa. Nhưng Chúa vẫn ở với chúng ta, vẫn đồng hành với chúng ta (Matthêu 28, 20), nâng đỡ chúng ta bằng Ơn Thánh Chúa qua các Phép Bí Tích; đặc biệt nuôi dưỡng chúng ta bằng Lời Chúa và bằng chính “Mình Máu Thánh Chúa.” Điều quan trọng là chúng ta phải luôn khiêm nhường, lắng nghe tiếng Chúa cảnh tỉnh và “đừng cứng lòng!” Có những lúc chúng ta vấp ngã, chúng ta hãy can đảm đứng lên, suy gẫm cuộc khổ nạn của Chúa để cứu chuộc chúng ta, rồi kiên vững bước tới. Hôm nay và ngày mai, và cùng với thời gian ‘qua đi mau chóng’ chúng ta sẽ vượt qua được tất cả để cùng tiến vào ‘quê hương thật’. Chính Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta cũng đã xuống thế làm người, sống thân phận như một con người nghèo khó, chấp nhận mọi khổ đau, chống đối, ghét bỏ, và sau cùng đã chết nhục nhã trên Thánh Giá. Nhưng Người đã sống lại, và lên Trời vinh hiển để mở đường về Trời cho chúng ta.

 

Xin cầu nguyện chung cho nhau, nâng đỡ lẫn nhau, để chúng ta cùng có một Đức Tin luôn kiên vững trong cuộc hành trình đi qua sa mạc cuộc đời và cùng nhau tiến về Quê Hương Nước Trời.

 


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm B