CHÚA NHẬT 26 TN B

Ds 11,25-29 ; Gc 5,1-6 ; Mc 9,38-43.45.47-48

TRÁNH THÓI BÈ PHÁI VÀ TẬP ỨNG XỬ BAO DUNG

I. HỌC LỜI CHÚA

 1. TIN MỪNG: Mc 9,38-43.45.47-48:

(38) Ông Gio-an nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta”. (39) Đức Giê-su bảo: “Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. (40) Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta”. (41) “Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Ki-tô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. (42) Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn. (43) Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; Thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hỏa ngục, phải vào lửa không hề tắt. (45) Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; Thà cụt một chân mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hỏa ngục. (47) Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi; Thà chột mắt mà được vào Nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hỏa ngục, (48) nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt”.

2. Ý CHÍNH:

Tin Mừng hôm nay trình bày lời Đức Giê-su giáo huấn các môn đệ. Sau khi dạy Gio-an bỏ tính ganh tị cục bộ, Đức Giê-su đã đưa ra nguyên tắc ứng xử bao dung: “Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta”. Người hứa phần thưởng cho những ai sẵn sàng tiếp đón các môn đệ. Người cũng đe phạt các đầu mục Do Thái làm cớ khiến các tin hữu sa ngã. Người còn dạy các môn đệ phải coi trọng ơn cứu độ hơn các bộ phận quí giá trong thân thể như tay, chân hay mắt của mình.

3. CHÚ THÍCH:

- C 38-39: +Chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ: Trừ quỷ là một việc quen thuộc mà Đức Giê-su và các Tông đồ thường làm, giống như nhiều người Do thái khác thời bấy giờ cũng làm (x Mt 12,27). Gio-an thấy có những người không cùng nhóm môn đệ với mình mà cũng dùng tên Giê-su mà trừ quỷ, nên ông đã cấm họ làm như vậy. +”Đừng ngăn cản người ta”: Đức Giê-su cho thấy việc ngăn cản như thế là tâm địa hẹp hòi, cục bộ khi đòi độc chiếm quyền năng của Người. Người truyền cho các ông không được ngăn cản họ, vì ai chống lại quỷ dữ và sự gian ác thì cũng thuộc về Người như các ông. +Nói xấu về Thầy: Có nhiều cách để người ta liên kết với Đức Giê-su. Bao lâu họ không “nói xấu” hay chống lại Người thì họ vẫn đang liên kết với Người.

- C 40-41: +Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta: Đây là nguyên tắc ứng xử khoan dung của Đức Giê-su dành cho các môn đệ, khi sai các ông đi rao giảng Tin Mừng Nước Trời. Những ai không chống đối Đức Giê-su thì cũng là môn đệ của Người cách gián tiếp. Người trách lối suy nghĩ hẹp hòi mang tính bè phái của môn đệ khi các ông chỉ ủng hộ những việc tốt do nhóm mình làm và lọai trừ mọi việc tốt nhưng do nhóm khác làm. +Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Ki-tô...”: Các môn đệ được Đức Giê-su đồng hóa với Người, nên kẻ nào giúp đỡ các ông dù chỉ một bát nước lã mà thôi, thì cũng kể như đã phục vụ Người (x Mt 25,35-45).

- C 42: +Ai làm cớ cho những kẻ bé mọn đang tin Thầy đây phải sa ngã: Đức Giê-su nói về các đầu mục dân Do Thái khi họ độc quyền giải thích Kinh Thánh. Họ không những không tin Đức Giê-su là Đấng Thiên Sai mà còn tìm cách ngăn cản dân chúng tin theo Người (x Lc 11,52). +thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn: Đây là tội nặng nề vì đã xúc phạm đến Thánh Thần là Đấng thánh hóa tội nhân, nên kẻ đó đáng bị hình phạt cột cối xay vào cổ mà quăng xuống biển.

- C 43-47: +Nếu tay anh... chân anh...mắt anh...: Đức Giê-su muốn nói đến việc người ta phải tránh dịp tội, dù phải hy sinh những gì quý giá nhất. Vì thà bị mất một chi thể mà được vào cõi sống còn hơn đủ các phần thân thể mà phải sa hỏa ngục. Kiểu nói “Tay, chân, mắt” cho thấy dịp tội không ở đâu xa mà ngay trong ngũ quan, trong bản thân mỗi người. +được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hỏa ngục: Diễn tả sự đối nghịch giữa thiên đàng và hỏa ngục. Hỏa ngục là nơi tội nhân chịu khổ hình vì đã tự tách lìa khỏi “cõi sống” là nước thiên đáng.

- C 48: +Lửa và giòi bọ: là hai lọai đau khổ dành cho các tội nhân bỏ qua lời cảnh báo của Thiên Chúa mà cố tình phạm tội trọng (x Mt 13,42; 18,8).

4. CÂU HỎI:

1- Tin mừng hôm nay cho thấy: ngòai Đức Giê-su và các môn đệ, còn ai khác cũng làm việc trừ ma quỷ nữa không?

2- Việc cấm cản người khác lấy danh Đức Giê-su để trừ qủy cho thấy tâm địa của các môn đệ ra sao?

3-Đức Giê-su có đồng ý với việc làm của các ông hay không?

4- Qua câu: “Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta”, Đức Giê-su muốn các môn đệ của Ngườii phải có thái độ nào?

5- Tại sao cho các môn đệ chỉ uống một bát nước lã thôi lại cũng được Đức Giê-su thưởng công sau này?

6- Những kẻ làm cho người bé mọn tin theo Đức Giê-su bị sa ngã nói đây là ai và họ đáng bị phạt thế nào? 

7- Qua câu “chặt tay, chặt chân, móc mắt...” Đức Giê-su muốn nhấn mạnh điều gì? 8- Lửa và giòi bọ là hai hình khổ dành cho những ai?

II. SỐNG LỜI CHÚA

1. LỜI CHÚA: “Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn” (Mc 9,42).

2. CÂU CHUYỆN: THÁI ĐỘ BAO DUNG CỦA ĐỨC GIÊSU TRONG TRẬN BÓNG ĐÁ:

Một linh mục Dòng Tên người Ấn Độ là Cha Anthony De Mello, chuyên viên huấn luyện tu đức, đã tưởng tượng câu chuyện "Đức Giêsu đi xem bóng đá" như sau:

"Nghe Đức Giêsu than phiền là Ngài chưa một lần nào được xem một trận bóng đá, chúng tôi liền đưa Người đến một sân bóng gần nhà để xem một trân đấu giữa hai đội tuyển Tin Lành và Công Giáo. Khi đội Công Giáo làm bàn trước 1-0, Đức Giêsu liền hoan hô vang dội và tung cả mũ lên trời. Vài phút sau, trong một đợt phản công đẹp mắt, đội Tin Lành đã gỡ một đều (1-1), Đức Giêsu cũng lại reo hò và tung mũ lên trời y như lần trước. Một khán giả ngồi bên cạnh tỏ vẻ khó chịu trước thái độ của Đức Giêsu, ông ta quay sang hỏi Người:

- Này ông bạn, ông là cổ động viên của đội bóng nào vậy ?

Đức Giêsu liền trả lời đang lúc vẫn mãi mê theo dõi trận đấu diễn ra trên sân cỏ:

- Tôi à ? Ồ, tôi chẳng ủng hộ đội nào cả. Tôi đến đây là để thưởng thức trận đấu mà thôi".

Người khán giả tỏ vẻ khó chịu về thái độ của Đức Giêsu lại càng bực hơn, ông ta  quay sang nói nhỏ với người bên cạnh: "Hắn ta chắc là một gã vô thần!"

Trên đường về nhà, chúng tôi nói với Đức Giêsu:

- Thưa Thầy, những người có tôn giáo thật là buồn cười, họ tưởng rằng Thầy chỉ đứng về phe họ và chống lại tất cả nhưng ai không cùng một tôn giáo với họ".

Đức Giêsu gật đầu tỏ ý đồng tình và bảo:

- Đó là lý do tại sao Thầy không ủng hộ đội bóng Tin Lành hay đội bóng Công Giáo, mà chỉ ủng hộ các cầu thủ nào đá hay thôi, dù họ thuộc đội nào đi nữa".

3. THẢO LUẬN: 1) Ban có đồng ý với lập trường bao dung khi công nhận mọi tôn giáo đều có những điều tốt bắt nguồn từ Thiên Chúa và đều đáng tôn trọng không ? 2) Bạn có sẵn sàng hợp tác với những người khác vô tín hoặc Phật Tử… để cùng nhau làm việc tốt phục vụ cho xã hội, nhất là phục vụ những người nghèo khổ bệnh tật và bị bỏ rơi hay không ? Tại sao ?

4. SUY NIỆM:

1) Thái độ cục bộ bè phái thông thường:

Tin Mừng hôm nay cho thấy óc phe nhóm và tinh thần bè phái cục bộ ngay trong hàng ngũ các môn đệ Đức Giêsu: Khi thấy có người khác không theo Đức Giêsu nhưng đã nhân danh Thầy mà trừ quỷ, ông Gioan đã ra sức ngăn cản họ và báo cho Đức Giêsu hay biết sự việc để có hướng xử lý (x. Mc 9,38). Ông không thể chấp nhận có người không thuộc Nhóm Mười Hai, lại dám cậy nhờ danh Thầy của ông để trừ quỷ, mặc dù họ cũng đã trục xuất được quỷ ra khỏi người bị nó ám. Ông muốn giữ độc quyền nhân danh Thầy để trừ quỷ cho Nhóm của ông.

Vào thời ông Môsê cũng vậy. Giôsuê cũng muốn dành độc quyền nói tiên tri cho nhóm bẩy mươi Kỳ Mục, nên đã yêu cầu Môsê hãy ngăn cấm hai ông Enđát và Mêđát, không thuộc Nhóm Bảy Mươi, mà cũng được Thần Khí tác động để nói tiên tri. Môsê đã trả lời cho môn đệ như sau: "Anh ghen giùm tôi hay sao ? Phải chi Đức Chúa ban Thần Khí trên toàn dân của Người để họ đều là ngôn sứ !" (Ds 11,29).

2) Thái độ bao dung đón nhận tha nhân của Đức Giêsu:

Như Môsê thời xưa, Đức Giêsu trong Tin Mừng hôm nay cũng không đồng tình với lối hành xử bè phái cục bộ của môn đệ khi nói với các ông: “Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta” (Mc 9,40).

3) Sự tiến triển về thái độ của Hội Thánh xưa và nay:

Trong quá khứ, Hội Thánh cũng đã lần do muốn bảo vệ sự độc quyền chiếm hữu Thiên Chúa của mình, nên đã có những hành động cục bộ khép kín, có những quyết nghị nặng tính trừng phạt răn đe đối với những ý kiến bất đồng…, làm mất đi sự trong sáng của khuôn mặt bao dung nhân hậu của Đức Giêsu trước mặt anh em dân ngoại. Nhưng từ Công Đồng Vatican II, Hội Thánh đã mở ra một trang sử mới, khi trong những văn kiện không còn những lời kết án, miệt thị những tư tưởng khác biệt. Thay vào đó Hội Thánh khiêm tốn chân thành nhìn nhận giới hạn của mình, và công nhận có những điều chân thiện mỹ nơi các tôn giáo và các nền văn hoá khác.

Trong Tông thư "Tiến Tới Thiên Niên Kỷ Thứ Ba" (10/11/1994). Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã viết: "Giáo Hội phải ý thức sâu sắc trách nhiệm về tội lỗi của con cái mình, khi hồi tưởng lại trong lịch sử những thái độ lạc xa Thánh Thần của Đức Kitô và Tin Mừng... Trong số những tội lỗi đòi hỏi phải có một nỗ lực sám hối và hoán cải đặc biệt hơn, hiển nhiên phải kể đến những tội phá hỏng sự hiệp nhất mà Thiên Chúa muốn có nơi dân của Ngài. Qua những ngàn năm đã qua, kể cả ở ngàn năm thứ nhất, mối hiệp thông Giáo Hội đôi khi bởi lỗi lầm của thành phần này hay thành phần khác, đã bị xé rách một cách đau đớn, điều đó rõ ràng đi ngược lại với ý muốn của Đức Kitô và là cớ vấp phạm cho thế giới" (số 34).

4) Hãy mở lòng đón nhận và sẵn sàng hợp tác với mọi người:

Chúng ta là những môn đệ của Đức Kitô hôm nay cần học tập Thầy Giêsu để sẵn sàng giơ tay ra với mọi người thiện chí và mời gọi mọi người cùng hợp tác trong các việc tốt. Đồng thời tránh sự loại trừ, bất hợp tác với người khác trong các việc mang lại ích lợi cho môi trường sống và trật tự xã hội. Tinh thần bao dung này phải mang tính bao dung không biên giới, không đóng khung trong một phe nhóm hay tổ chức nào. Tinh thần đó phải vượt lên trên mọi khác biệt, vì "Thần Khí Chúa được ban cho mọi người không phân biệt ai".

Tại Việt Nam chúng ta hôm nay cũng không thiếu những hình ảnh của các tăng ni phật tử đứng bên các linh mục, tu sĩ nam nữ, các tín hữu Công giáo, cùng nhau làm các công tác từ thiện bác ái, cùng nhau thăm viếng bệnh nhân, chăm sóc các cô nhi quả phụ, xóa đói giảm nghèo... Điều đó cho thấy Thần Khí Thiên Chúa cũng đang tác động trong mọi tôn giáo khác, như lời thánh Phaolô: “Phàm ai được Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn đều là con cái Thiên Chúa” (Rm 8,14).

Ngày hôm nay cũng vậy, đôi khi chúng ta thấy có những anh em Phật tử hay vô tín ngưỡng làm được những việc tốt như: vệ sinh môi trường, hiến máu nhân đạo, chia sẻ cơm áo gạo tiền cho người nghèo khó bất hạnh, mổ mắt miễn phí… hoặc khiêm tốn phục vụ những bệnh nhân ung bướu, HIV-AIDS… thì hãy nhớ rằng: những anh em đó cũng thuộc về Thiên Chúa như chúng ta và họ đang làm công việc tốt lành của Thiên Chúa Tình Thương giống như chúng ta, như lời thánh Gioan: “Phàm ai yêu thương thì đã được Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa. Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là Tình Yêu” (1 Ga 4,7-8).

5. LỜI CẦU:

LẠY CHÚA GIÊ-SU. Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay dạy chúng con tránh thái độ khép kín cục bộ, khi chỉ biết đóng khung các giao tiếp và sinh hoạt trong phạm vi người cùng tổ chức, cùng đoàn thể, cùng tôn giáo với chúng con, nhưng cho chúng con biết mở lòng bao dung đón nhận mọi người khác dân tộc, niềm tin, mầu da, tiếng nói… noi gương Chúa khi xưa. Xin cho chúng con biết sẵn lòng hợp tác với những người thiện chí, bất kể họ thuộc tôn giáo hay đoàn thể nào, miễn là họ sẵn sàng hợp tác làm những việc tốt bảo vệ môi trường là khu phố ngày càng an toàn sạch đẹp và văn minh hơn. Xin cho chúng con tránh thái độ tự tôn khi nghĩ mình hơn người khác, nhưng biết khiêm tốn tự hạ và chân thành phục vụ tha nhân cách vô vụ lợi noi gương Chúa khi xưa, hầu chúng con tích cực góp phần làm chứng cho Chúa, dẫn đưa được nhiều người nhận biết tôn thờ Chúa Cha, và tích cực xây dựng thế giới nên “Trời Mới Đất Mới”, hầu sau này cũng được hưởng niềm vui ơn cứu độ với chúng con.

X) HIỆP CÙNG MẸ MARIA.-Đ) XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON.

LM ĐAN VINH - HHTM

 


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm B