LỄ CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ VUA

Sứ mệnh đích thực của Vua Giê-su

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Gio-an 18:33b-37)

          Khi Phi-la-tô hỏi Chúa Giê-su có phải là vua dân Do-thái không, có lẽ ông ta đã thắc mắc không rõ chức phận đích thực của “vua dân Do-thái” là gì.  Nếu Chúa Giê-su là vua theo nghĩa thường tình, thì tại sao dân Do-thái lại đi nộp vua của họ?  Chẳng lẽ họ không muốn đuổi quân Rô-ma ra khỏi bờ cõi và có một ông vua cai trị họ hay sao?  Cho nên Phi-la-tô muốn biết rõ Chúa Giê-su có làm gì liên hệ tới việc làm suy giảm ảnh hưởng của Rô-ma hoặc việc âm mưu nổi loạn chống lại Rô-ma hay không.  Đây cũng là dịp để Chúa Giê-su trình bày lại sứ mệnh đích thực của Người, không những để cho cá nhân Phi-la-tô hiểu, mà cho tất cả những ai muốn làm môn đệ Người được rõ mà quyết tâm bước theo Người.

          Trả lời Phi-la-tô, Chúa Giê-su đã xác định hai điều rõ ràng:  Thứ nhất, Nước của Người “không thuộc về thế gian này”;  và thứ hai, sứ mệnh của Người là “làm chứng cho sự thật”.  Như thế, tất cả những gì Chúa Giê-su đã làm, đặc biệt là trong khi Người thi hành sứ vụ rao giảng Tin Mừng, đều nhắm mục đích xây dựng một vương quốc không thuộc về trần gian này và làm chứng cho sự thật tối cao trên tất cả những sự thật khác, tức là sự thật “Thiên Chúa đã yêu thương trần gian…”  Do đó, mục đích mừng lễ Chúa Giê-su Ki-tô Vua không những là để chúng ta suy tôn quyền bính của Người là Đấng cứu độ trần gian, mà còn giúp chúng ta xác tín một lần nữa sứ mệnh của Người khi đến với chúng ta.

          Trước hết Nước của Vua Giê-su không thuộc trần gian này.  Biên giới của Nước ấy không phải là đất đai biển cả, nhưng là các tâm hồn.  Dân số của vương quốc không giới hạn màu da tiếng nói hoặc giai cấp xã hội, nhưng là tất cả những con người tự nguyện tin vào Vua Giê-su và chấp nhận đi theo lối sống mà Người đã trình bày trong bài giảng trên núi về các Mối Phúc.  Luật pháp của Nước này hoàn toàn được thiết lập trên căn bản duy nhất là tình yêu.  Trong khi xây dựng vương quốc ấy, Vua Giê-su không đề ra những phương sách hay kế hoạch nhằm nâng cao nền kinh tế quốc gia, mở mang dân trí hoặc củng cố thế lực, nhưng Người rao giảng và cổ võ một lối sống thể hiện những tương quan tốt đẹp với Thiên Chúa và tha nhân.  Người kêu gọi dân chúng đặt niềm tin vào Cha trên trời là Đấng nhân lành chăm sóc chúng ta như con cái.  Người đặt tiêu chuẩn nói lên thế nào là một công dân tốt:  “Anh em hãy nên hoàn hảo như Cha trên trời là Đấng hoàn hảo”, hoặc cụ thể hơn, “Anh em hãy có lòng thương xót như Cha trên trời là Đấng hay xót thương”.

          Điều xác định thứ hai là về sứ mệnh đặc biệt của Vua Giê-su khi Người đến trần gian:  làm chứng cho sự thật.  Như chúng ta thấy, ngay trong lời mở đầu, sách Tin Mừng Gio-an đã giới thiệu Chúa Giê-su là “Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật” của Chúa Cha (1:14).  Mà sự thật ấy chính là “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (3:16).  Chúa Giê-su đã dành cả cuộc đời để chứng minh sự thật ấy, làm mọi sự, thậm chí sẵn sàng chịu chết, để cho người ta thấy Thiên Chúa thực sự yêu thương họ vô điều kiện.  Bản thân Người là tình yêu của Thiên Chúa đã nhập thể làm người, một Tình Yêu không còn là một ý niệm nữa, nhưng là một con người sống động như chúng ta, để chúng ta có thể đụng chạm Tình Yêu đó bằng giác quan.  Sứ mệnh của Người là kêu gọi người ta “đứng về phía sự thật” (đón nhận tình yêu Thiên Chúa) và “nghe tiếng Chúa” (đáp lại tình yêu ấy).  Vậy thì còn sứ mệnh nào cao cả hơn sứ mệnh của Vua Giê-su?

Sống sứ điệp Tin Mừng

          Là người Việt Nam sống tha hương, chúng ta vẫn nhớ về đất nước mình.  Cũng vậy, là người Công giáo sống giữa xã hội này, chúng ta cũng không quên mình là công dân của Nước Trời và Chúa Giê-su là Vua.  Vua chúng ta đúng nghĩa là “phụ mẫu chi dân”, là cha là mẹ chúng ta.  Chúng ta hãnh diện và trân quý tình yêu Vua Giê-su dành cho chúng ta.  Chúng ta nắm chặt lấy những chân lý Người dạy dỗ chúng ta.  Chúng ta tin tưởng vào sức mạnh của Vua giúp chúng ta thắng vượt khó khăn.  Chúng ta cứ mạnh dạn bước theo Người!

Lm. Đa-minh Trần đình Nhi         Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm B