CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN

Lối sống của Ki-tô hữu khi lãnh nhận Mình Máu Chúa

Lắng nghe sứ điệp Lời Chúa  (Cn 9:1-6;  Ep 5:15-20;  Ga 6:51-58)

          Trong bài giảng tại hội đường Ca-phác-na-um, Chúa Giê-su đã nói về vai trò của Bí Tích Thánh Thể.  Đó là Thịt Máu Người, là lương thực bởi trời để dưỡng nuôi chúng ta trong hành trình về quê trời.  Tuy nhiên Lời Chúa hôm nay muốn trình bày với chúng ta một khía cạnh rất quan trọng của Bí Tích Thánh Thể:  khi lãnh nhận Thánh Thể là chính Chúa Giê-su, chúng ta phải sống thế nào cho phù hợp với ý của Người khi Người thiết lập Bí Tích này?  Phụng vụ Lời Chúa cho chúng ta câu trả lời:  hãy sống theo Đức Khôn Ngoan, nghĩa là sống theo Chúa Giê-su, Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa đã xuống thế làm người để dẫn dắt chúng ta.

          Để khai triển chủ đề này, bài đọc 1 giới thiệu với chúng ta công việc Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa đã làm cho dân Người.  Đoạn sách Châm Ngôn diễn tả công việc của Đức Khôn Ngoan là chuẩn bị một bữa tiệc miễn phí cho nhân loại.  Muốn đãi tiệc thì cần có nơi chốn.  Vì thế, “Đức Khôn Ngoan đã xây cất nhà mình” tại trần gian, bằng cách nhờ quyền năng Thánh Thần, Ngôi Lời đã nhập thể để “cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 1:14)  và cũng là để Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa ở với chúng ta.  Đức Khôn Ngoan chuẩn bị bữa tiệc thật chu đáo:  nào là thịt, rượu, nào là dọn bàn ăn, sai nữ tỳ đi mời khách.  Mà khách mời là ai?  Đó là những người “ngây thơ” và “ngu si”.  Cuối cùng, Đức Khôn Ngoan kêu gọi những khách mời này hãy thoải mái ăn bánh và uống rượu, để “được sống và bước đi trên con đường hiểu biết”.  Động lực nào khiến Đức Khôn Ngoan lo lắng chăm sóc chúng ta như vậy?  Nhất định phải là tình yêu!  Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta đến nỗi ban Con Một, để chúng ta tin vào Con của Người thì được sống muôn đời.  Trước mặt Thiên Chúa, chúng ta đều là những kẻ ngây thơ khờ dại, nên Thiên Chúa sai Chúa Giê-su đến dạy dỗ chúng ta.

          Đúng vậy, Chúa Giê-su, “bánh hằng sống từ trời xuống”, cũng chính là Đức Khôn Ngoan được sai đến để dạy dỗ chúng ta.  Đức Khôn Ngoan đã làm người phàm, tức là trở nên thịt và máu cho chúng ta.  Như thế, chúng ta lãnh nhận thịt và máu Chúa Giê-su có nghĩa là chúng ta lãnh nhận chính Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa.  Ở đây Chúa Giê-su lập đi lập lại nhiều lần sự sống là hiệu quả của việc ăn thịt và uống máu Người:  được sống (có sự sống nơi mình), được sống muôn đời và được sống lại vào ngày sau hết.  Chúng ta có thể xếp lại thứ tự của ba thể thức “sống” này cho phù hợp với diễn tiến của hành trình về nhà Cha trên trời.  Thời điểm thứ nhất, “ăn thịt và uống máu Chúa Giê-su” là để chúng ta “có sự sống nơi mình” đang khi sống trên trần gian này.  Có sự sống tức là có Chúa ở với mình.  Nói khác đi, đang khi sống trên trần gian này, chúng ta cần có Chúa là sự sống của chúng ta;  hoặc nói theo kiểu thánh Phao-lô, không còn là chúng ta sống, mà là Chúa Ki-tô sống trong chúng ta.  Thời điểm thứ hai, Mình Máu Chúa cho chúng ta được sống lại vào ngày sau hết.  Thánh Thể là bảo đảm cho sự sống lại của chúng ta.  Chúa Giê-su đã sống lại từ kẻ chết để ở trong vinh quang vĩnh cửu của Thiên Chúa.  Người là Trưởng Tử của một nhân loại mới và sau Người là cả một đàn em đông đúc cũng sẽ được sống lại trong ngày sau hết giống như Người.  Nhưng với điều kiện duy nhất:  là phải trở nên “giống như” Chúa Giê-su ngay từ lúc ở thế gian này.  Vì chúng ta là chi thể của Người, nên Đầu của thân thể đã sống lại thì mọi chi thể cũng sẽ được sống lại!  Chúng ta “ăn” Chúa Ki-tô, tất nhiên chúng ta sẽ trở nên giống Người.  Hơn nữa, Chúa Giê-su cũng nói lên một nguyên lý khác của sự sống lại:  “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy”.  Việc “ở lại” này không những là cách mô tả chúng ta trở nên giống như Chúa Ki-tô mà còn là nguyên lý sự sống lại của chúng ta nữa.  Thời điểm thứ ba là sống đời đời.  Vì sự sống của Chúa là sự sống đời đời, nên chúng ta được sống với Chúa tức là được sống đời đời.

Sống sứ điệp Lời Chúa

          Ta hãy trở lại với bài đọc trích thư thánh Phao-lô gửi tín hữu Ê-phê-xô để rút ra một bài học cụ thể.  Ngài khuyên họ:  Đừng sống như kẻ khờ dại, nhưng hãy sống như người khôn ngoan.  Thiên Chúa đã ban cho ta Con Một là chính Đức Khôn Ngoan của Người, để dạy ta sống theo Thần Khí của Thiên Chúa, chứ không theo tinh thần của thế gian.  Thần Khí của Thiên Chúa là thần khí khôn ngoan, còn tinh thần của thế gian là tinh thần khờ dại.  Thánh Phao-lô đã khẳng định rõ điều ấy và ngài xin anh chị em tín hữu Ê-phê-xô hãy thành thực kiểm điểm lại lối sống khờ dại của mình, để họ quyết tâm từ bỏ nếp sống tội lỗi mà luôn gắn bó với lối sống khôn ngoan như Thiên Chúa muốn.  Ngài cũng đưa ra một thí dụ cụ thể để họ phân biệt hai lối sống ấy.  Sống theo thế gian là “say sưa rượu chè, trụy lạc”, còn sống theo Thần Khí Thiên Chúa là sống theo những bài thánh vịnh, thánh thi, thánh ca “do Thần Khí linh hứng”, để luôn “ca hát chúc tụng Chúa” và “cảm tạ Thiên Chúa là Cha”.  Rõ ràng ý Thiên Chúa là Người muốn ta sống như con cái khôn ngoan của Người, nên Người mới cho Con Một Người đến ở với ta.  Chính Chúa Giê-su cũng nhiều lần minh định thánh ý này của Cha Người và kêu gọi chúng ta tiếp nhận Người như tiếp nhận chính Cha Người.  Vì thế, mỗi khi lãnh nhận Thánh Thể, ta hãy tâm niệm rằng mình đang tiếp nhận và sống đức khôn ngoan của Thiên Chúa vậy.              

             Lm. Đa-minh Trần đình Nhi


Suy Niệm Lời Chúa Năm B