CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN, năm B,

Ngày 13/7

Mc 6, 7-13

 

SỨ MỆNH TÔNG ĐỒ

 

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

 

Khi đến trần gian, Chúa Giêsu đã ý thức trách nhiệm và sứ mạng của mình, ơn cứu độ không chỉ dành riêng cho một dân tộc, một nhóm

người, một số dân được ưu tuyển. Nhưng ơn cứu rỗi thuộcvề mọi người: mỗi người đều có giá trị như nhau trước mặt Chúa và mỗi người đều có bổn phận, sứ vụ rao giảng, qui tụ, đi tìm con chiên lạc và đưa chúng vào đồng cỏ xanh tươi, vào ràn chiên duy nhất của Chúa. Mối bận tâm của Chúa là đem ơn giải thoát cho mọi người. Sứ mạng này, Chúa Giêsu cần nhiều người tiếp nối vì tính cách khẩn trương của việc loan báo Tin

Mừng.

 

CHÚA TRAO SỨ  MẠNG RAO GIẢNG CHO NHIỀU NGƯỜI:

Bài đọc I thuật lại việc ngôn sứ Amos một mặt khẳng định mình không phải là ngôn sứ, một mặt ông lại nói:" Chúa dẫn tôi đi và nói với

tôi rằng: Ngươi hãy đi nói ngôn sứ…". Amos thú nhận ông chỉ là người chăn chiên ở vùng ven sa mạc miền Giuđa, và sau khi chấm dứt sứ

mạng nói ngôn sứ, ông lại trở về nghề cũ. Đây là hình ảnh người được  Thiên Chúa trao sứ mạng nói lời của Chúa. Amos đã nói ngôn sứ, nhưng

từ hàng tư tế, những kẻ có chức, có quyền đã toa rập với nhau để khước từ lời của Amos, nhưng lời của Amos nói ra là chính lời của Thiên Chúa, kẻ đại diện chối từ lời của Amos tức là khước từ lời của chính Thiên Chúa. Chúa Giêsu, đã qui tụ 12 môn đệ, dậy dỗ họ, yêu thương họ, chỉ cho họ con đường dẫn tới nước trời, trình bầy cho họ về nước Thiên  Chúa, cho họ thấy quyền năng của Ngài, rồi sai họ đi khắp tứ phương

thiên hạ loan báo Tin Mừng. Sứ mạng rao giảng thật cao quí, khẩn trương. Chúa trao sứ mạng và ban quyền cho các môn đệ. Các môn đệ

được sai đi rao giảng Tin Mừng và sự thống hối, ăn năn. Các môn đệ khi rao giảng đã trừ quỉ và chữa lành các bệnh hoạn tật nguyền như Chúa đã từng làm " Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em"( Ga 20, 21 ). Thực tế, nơi đâu các môn đệ đi, đặt chân tới cũng như nơi đâu có Chúa

Giêsu vương quốc nước trời được thiết lập và những quyền lực của ác thần, của Satan đều bị đẩy lui. Vì loan báo Đức Kitô là một nhiệm vụ

quan trọng, cao cả, nên Chúa đòi hỏi nơi các môn đệ một sự thoát ly trọn vẹn, một sự phó thác tuyệt đối vào Chúa. Các môn đệ phải ra đi một

cách thanh thản, không lo âu, không bồn chồn, không bối rối, kèn cựa, các môn đệ không bận tâm đến bị, đến tiền bạc, vật chất. Các môn đệ

phải hy sinh tất cả cho sứ mạng truyền giáo, họ phải đi tới sự siêu thoát vì nước trời, không ham tư lợi, không cầu lợi nhuận vv…Các môn đệ chỉ làm công việc của Thiên Chúa mà thôi. Các môn đệ của Chúa cũng là những người phải có thái độ dứt khoát đối với cử tọa. Ai nghe, họ tiếp

tục rao giảng. Ai không lắng nghe, họ phải dứt khoát bỏ đi rao giảng nơi khác và cho những người khác. Rao giảng Tin Mừng và đón nhận Tin

Mừng tức là không mưu cầu tư lợi riêng tư cho cá nhân các môn đệ hay tìm uy tín cho mình.

 

CÁC MÔN ĐỆ ĐƯỢC SAI ĐI VÀ GIÁO HỘI CŨNG ĐƯỢC SAI ĐI LOAN BÁO TIN MỪNG NƯỚC THIÊN CHÚA:

Rõ ràng khi sai các môn đệ đi rao giảng, Chúa đã sai, đã ban quyền cho các môn đệ để các môn đệ làm công việc của Chúa đã làm. Giáo Hội và mỗi người chúng ta cũng được sai đi để rao giảng Tin Mừng về nước trời và giới thiệu một trật tự thế giới mới. Nhưng liệu sứ mạng Chúa Giêsu trao cho Giáo Hội, cho mỗi người và những lời căn dặn chí thiết của Chúa Giêsu đã được thực hiện làm sao? Chúa Giêsu có được rao giảng hay các môn đệ, các sứ giả Tin Mừng của Chúa chỉ nói hời hợt, loan báo cái gì không thuộc về Chúa Giêsu. Giáo Hội là Giáo Hội truyền giáo. Mọi người đã ý thức sứ mạng cao cả ấy chưa? Loan báo nước trời, trình bầy một trật tự mới có theo ý Chúa hay người được sai đi chỉ muốn củng cố uy tín cá nhân, thanh thế của mình hay của tập thể? Rao giảng Tin Mừng nước  Thiên Chúa, người môn đệ sẽ phải đương đầu với thử thách, với sức mạnh của tà thần, của Satan, nhưng nếu gắn bó với Chúa, môn đệ sẽ vượt thắng tất cả vì mọi lời rao giảng chỉ có giá trị khi chúng bắt nguồn từ tình yêu của Thiên Chúa, khi chúng khởi đi từ lòng can đảm, tin tưởng khiêm hạ của người môn đệ đích thực của Chúa Kitô.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn có tâm hồn sẵn sàng, trái tim nhạy cảm để mau mắn rao giảng Tin Mừng nước Thiên Chúa.

 

GỢI Ý CHIA SẺ:

1. Tại sao Chúa lại chọn 12 tông đồ ?

2. Các Anh Chị hiểu thế nào về câu:" Lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt ? 

     


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm B | Về Trang Nhà