Lời Sống

Tháng 12- 2023

“Anh em hãy vui mừng luôn mãi và cầu nguyện không ngừng. Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Ki-tô Giê-su.” (1 Tx 5, 16-18)

Thánh Phao-lô viết cho các tín hữu ở Tê-xa-lô-ni-ca, khi những người đồng thời với Chúa Giê-su vẫn còn sống; họ đã thấy và nghe Người giảng dạy; họ là những chứng nhân về cái chết bi thảm của Người và về cuộc sống lại kinh ngạc của Người, và về biến cố về trời của Người. Họ nhận ra dấu vết Chúa Giê-su để lại và chờ đợi cuộc trở lại gần kề của Người. Thánh Phao-lô yêu mến cộng đoàn ở Tê-xa-lô-ni-ca, một cộng đoàn gương mẫu về cách sống, chứng tá và những kết quả. Thánh nhân viết cho họ lá thư này, yêu cầu họ đọc cho tất cả mọi người (5, 27). Trong thư thánh nhân đưa ra những lời khuyến cáo để họ “nên những người bắt chước chúng tôi và noi gương Chúa” (1, 6) và thánh nhân tóm lại như sau:

“Anh em hãy vui mừng luôn mãi và cầu nguyện không ngừng.

Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Ki-tô Giê-su.”

Chủ đề của những lời khuyên tha thiết này không chỉ là điều Thiên Chúa chờ đợi nơi chúng ta, mà là lúc nào: đó là không ngừng, luôn mãi, trong mọi hoàn cảnh.

Nhưng có thể ra lệnh cho người ta phải vui mừng không? Khi mà cuộc sống tấn công ta với những vấn đề và bận tâm, với những đau khổ và lo âu, khi thực tại xã hội tỏ ra khô cằn và khắc nghiệt, là kinh nghiệm của tất cả mọi người. Vậy mà đối với thánh Phao-lô có một lý do có thể luôn luôn vui mừng như thánh nhân nói. Ngài nói với các tín hữu và khuyên họ nên coi trọng cuộc sống Ki-tô, để Chúa Giê-su có thể sống trong họ trọn vẹn như Người hứa sau cuộc sống lại. Nhiều khi chúng ta có thể cảm nghiệm được: đó là Người sống nơi người nào mến yêu và bất kỳ ai cũng có thể đi vào con đường mến yêu từ bỏ chính mình, yêu mến người khác cách nhưng không, tiếp nhận sự nâng đỡ của bạn hữu, giữ cho sống động niềm tin là “lòng mến yêu thắng vượt mọi sự” (P. Vergilius Maro/Virgilio/Virgil, Ecloga X,69).

“Anh em hãy vui mừng luôn mãi và cầu nguyện không ngừng.

Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Ki-tô Giê-su.”

Đối thoại giữa các tín đồ thuộc các tôn giáo khác nhau và những người có những xác tín khác biệt, đưa đến chỗ hiểu biết còn sâu xa hơn việc cầu nguyện; đó là hành động rất con người: cầu nguyện xây dựng con người, nâng cao con người.

Và làm sao cầu nguyện không ngừng? Nhà thần học chính thống giáo Evdokimov viết “… lời cầu nguyện, những quy luật, những thói quen chưa đủ; còn cần phải trở thành lời cầu nguyện, trở nên lời cầu nguyện nhập thể, làm cho cuộc sống mình nên việc phụng tự, cầu nguyện với những điều xảy ra hàng ngày (P. Evdokimov, La preghiera di Gesu). Và Chiara Lubich nhấn mạnh rằng “người ta có thể yêu mến (Thiên Chúa) như con cái, với tâm hồn được Chúa Thánh thần đổ đầy bằng tình yêu và lòng tin tưởng Chúa Cha: niềm tin tưởng đưa đền chỗ chuyện vãn thường xuyên với Người, thưa với Người mọi sự của ta, những quyết tâm của ta, những dự định của ta” (Conversazioni, Citta Nuova, Roma 2019, p. 552).

Sau đó còn một cách thế mọi người có thể làm được để cầu nguyên không ngừng: đó là dừng lại trước mỗi hành động và tập trung vào ý hướng của mình với lời “Con xin dâng cho Chúa”. Đó là việc thực hành đơn giản biến đổi từ nội tâm những hoạt động của chúng ta và toàn thể cuộc sống của ta, nên một lời cầu nguyện không ngừng.

“Anh em hãy vui mừng luôn mãi và cầu nguyện không ngừng.

Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Ki-tô Giê-su.”

Trong mọi sự hãy tạ ơn Người. Đó là thái độ tự do và thành thực trào lên do lòng yêu mến biết ơn Đấng thầm lặng nâng đỡ và cùng đi với mỗi người, với các dân tộc, với lịch sử, với vũ trụ. Với lòng biết ơn đối với những người khác cùng đi với chúng ta và làm cho ta ý thức là mình không tự túc.

Vui mừng, cầu nguyện và tạ ơn, ba hành đông đưa chúng ta đến chỗ sống như Thiên Chúa nhìn chúng ta và mong muốn cho ta và chúng làm cho phong phú mối liên hệ của ta với Người. Trong niềm tin tưởng là “Thiên Chúa bình an thánh hóa trọn vẹn chúng ta” (1Tx 5, 23).

Như thế chúng ta chuẩn bị sống sâu sắc hơn niềm vui của lễ Giáng sinh, để làm cho thế giới nên tốt đẹp hơn, để nên những người kiến tạo hòa bình nơi chính mình, nơi các gia đình, nơi làm việc, giữa đường phố. Ngày nay không gì cần thiết hơn và khẩn cấp hơn những điều đó.

 

Do Vittoria Gomez và ban biên tập thực hiện

 

 


LỜI SỐNG 2023