bài 10 :

THÁNH THỂ và BA NGÔI

 

I.             Khai mẠc :

Loài người chúng ta đã được Thiên Chúa dựng nên để mãi mãi được hưởng tình yêu của Ngài, thế mà chúng ta đã lìa xa hoặc lãng quên Tình Yêu đó của Thiên Chúa. Nhưng Thiên Chúa không bỏ chúng ta. Ngài đã tìm ra kế hoạch để đến ở với chúng ta, rồi đưa chúng ta về ở cùng Ngài trong vinh quang Nước Trời. Trước tình yêu cao cả đó, chúng ta cùng nhau đến để thờ lạy Chúa.

§     Đặt Mình Thánh Chúa

§     Hát : “Hãy đi chầu Chúa”

Nhiệm tích Thánh Thể, chính là kế hoạch mà Thiên Chúa đã và đang thực hiện để ở cùng chúng ta mọi ngày nơi trần gian này. Giờ đây, Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đang ngự giữa chúng con, đang ngự trong mỗi tâm hồn chúng con, chúng con xin suy tôn, chúc mừng và thờ lạy Chúa. (thinh lặng)

§     Hát : “Con muốn chúc mừng”

Lạy Chúa Giêsu, Nhiệm tích Thánh Thể, là Tình Yêu hữu hình của Thiên Chúa vô hình, chúng con không thể đến với Chúa được, nhưng cả Ba Ngôi Thiên Chúa đến và ở với chúng con qua Thánh Thể.

Trong bữa tiệc ly trước lúc chịu khổ nạn, Chúa đã biến bánh rượu nên Mình Máu Chúa, rồi lại ban quyền cho Hội Thánh và dạy làm như vậy mà nhớ đến Chúa. Chúng con tin Chúa chính là Ngôi Hai Thiên Chúa, mà ở đâu có Ngôi Hai thì ở đó cũng có Ngôi Cha và Ngôi Thánh Thần. Vậy giờ đây, lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng con bái lạy và tôn thờ Chúa. Những nén hương trầm chúng con dâng lên Chúa, chính là tấm lòng thần phục và suy tôn của chúng con.     

§     Hát : “Tựa trầm hương” (dâng hương)

II.          lỜi chúa và suy niỆm

§     Tin Mừng : Ga 1,1-5.9-14

§     Gợi ý suy niệm :

Chúa Kitô đã đến với chúng ta như là ánh sáng, đem lại ý nghĩa cho tất cả đời sống của chúng ta. Chỉ mình Người là ánh sáng thật và trọn vẹn. Chỉ mình Người là Vị hướng đạo không bao giờ lạc lối. Người mang Chân lý của Thiên Chúa.

Thế gian đã không muốn ánh sáng của Thiên Chúa ; thế gian đã xua đuổi ánh sáng đó và đến nay vẫn còn tiếp tục xua đuổi. Thế gian ưa chuộng tối tăm hơn là ánh sáng và chân lý của Chúa ; thế gian đã ngậm miệng trước vinh quang Thiên Chúa. Và thế gian vẫn tiếp tục làm như thế. Người ta muốn sống bất cần Thiên Chúa.

Thường chúng ta vẫn thuộc vào hạng những người khước từ ánh sáng và hùa theo bóng tối. Thường chúng ta thuộc vào hạng những người không muốn để Thiên Chúa xâm nhập. Thường chúng ta thuộc vào hạng những người thay vì tiếp nhận lại cự tuyệt vinh quang của Thiên Chúa. Chúng ta hãy khiêm tốn nhìn nhận sự thật đó và nài xin lòng Chúa thương xót thứ tha.

(Thinh lặng)

III.      Suy niỆm cùng vỚi ĐỨc Maria

Mầu nhiệm vui : Ngắm thứ ba : Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá, Ta hãy xin cho được lòng khó khăn. (Kinh lạy Cha, 10 kinh kính mừng, kinh sáng danh)

§     Cầu nguyện với Chúa Giêsu Thánh Thể :

Chúng ta hãy hướng nhìn lên Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đang hiện diện trên bàn thờ, trước mặt chúng ta và dâng lời cầu nguyện :

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin và cảm tạ Chúa, vì Chúa đã bày tỏ cách đơn hèn chính vinh quang và quyền năng vô biên của Thiên Chúa qua nhiệm tích Thánh Thể này, để ở giữa chúng con và để chúng con được thông phần vào sự sống của Chúa
Ba Ngôi.

Hát ĐK : Giêsu ơi, ở cùng con luôn mãi …

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin và cảm tạ Chúa, và nhờ nhân tính thánh thiện của Chúa mà thờ lạy, tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi chí Thánh là Thiên Chúa của con, đang cùng hiện diện nơi Nhiệm Tích cực thánh này.

Hát ĐK : Giêsu ơi, ở cùng con luôn mãi …

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin và cảm tạ Chúa, xin thắp lửa tin yêu cho lòng chúng con, để chúng con được vững tin và kính mến Thiên Chúa Ba Ngôi, và để Thiên Chúa Ba Ngôi luôn ngự trị mãi trong tâm hồn chúng con.

Hát ĐK : Giêsu ơi, ở cùng con luôn mãi …

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Chúa ở lại với chúng con, như xưa Chúa đã ở lại với hai môn đệ trên đường Emmau, để soi sáng và nâng đỡ chúng con trên mọi nẻo đường đời, và xin cho chúng con cảm nhận niềm khao khát, yêu mến Chúa Ba Ngôi khi ở kề bên Nhan Thánh Chúa.

Hát ĐK : Giêsu ơi, ở cùng con luôn mãi …

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa chính là Thiên Chúa của chúng con, xin Chúa ở trong trái tim chúng con, để chúng con biết yêu thương ; xin Chúa ở trong mắt chúng con để điều khiển cái nhìn của chúng con ; xin Chúa ở trong tâm trí chúng con để chúng con nhận ra Chúa và tha nhân ; và xin Chúa ở trong suốt cuộc sống chúng con để cuộc đời chúng con luôn đầy tràn Chúa.

Hát ĐK : Giêsu ơi, ở cùng con luôn mãi …

§     Kinh Gia Trưởng, (hay kinh Hiền Mẫu.)

Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng / và là nguồn mạch mọi tình phụ tử / chỉ có Chúa là Cha sinh thành vạn vật và an bài mọi sự / Ngoài Chúa ra / không ai xứng đáng được gọi là Cha / Chúng con thật bất xứng trong nhiệm vụ làm chủ gia đình và làm chủ đất trời / Xin thương hướng dẫn và giúp đỡ / để gia đạo chúng con luôn sống sao cho mọi người nhận biết / chủ quyền thật trong gia đình thuộc về Chúa / và chúng con chỉ mong được là những người quản lý trung thành / Xin Chúa mở tay để gia đình chúng con có của ăn hằng ngày / Xin Chúa dạy bảo để gia đạo chúng con được Lời Chúa kiện toàn / Xin Chúa ở gần để gia đình chúng con được sống trong bình an của Chúa / và xã hội chúng con nhận biết tình Chúa yêu thương / Lạy Chúa / Chúa đã đặt thánh Giuse đứng đầu Thánh Gia Thất / xin dạy chúng con biết theo gương Người / gìn giữ gia đình trong tinh thần yêu mến / kính sợ Chúa / và khiêm nhường phục vụ ơn cứu rỗi loài người. Amen.

IV.     KẾt thúc :

§     Hát : “Đây nhiệm tích”.

§     Lời nguyện và phép lành Mình Thánh Chúa.

§     Hát  :  “Tạ ơn Chúa với Mẹ”.

 

 

 


Trở về trang Mục Lục