bài 20 :

Thánh ThỂ
và ngỌn nẾn cỦa lòng tin, lòng mẾn

 

I.             MỞ đẦu :

Chúa Giêsu đã nói : Hãy nên trọn lành  như Cha anh em trên trời là Đấng trọn lành. Chính Chúa Giêsu trong Thánh Thể là hình ảnh trọn lành của Chúa Cha, chúng con cùng nhau đến để chiêm ngưỡng, tôn thờ.

§     Đặt Mình Thánh Chúa.

§     Hát : “Suối trong”

Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin thật Chúa đang ngự  trong Bí tích Thánh Thể, Chúa yêu chúng con bằng một tình yêu vô bờ bến. Chúng con đang tụ họp trước Nhan Thánh Chúa, để thờ lạy chúc tụng, ngợi khen Chúa vì tình yêu Chúa đã dành cho mỗi người chúng con.

§     Hát tôn thờ Thánh Thể : “Ngắm Mình Thánh Chúa”

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa nói : “Ta là Ánh sáng giữa trần gian…”, những ngọn nến cháy sáng chúng con dâng tiến Chúa hôm nay, nói lên lòng chúng con thần phục tôn thờ Chúa là Chúa và là Vua của chúng con, đồng thời, cũng nhắc nhở cho chúng con ngọn nến mà chúng con được trao khi nhậân lãnh Bí tích Thanh Tẩy, xin cho chúng con cũng được trở nên ánh sáng cho trần gian

§     Hát : “Ôi Giêsu”.

II.          LỜi Chúa Và suy niỆm

§     Hát : “Lắng nghe Lời”

§     Tin Mừng : Ga 6,41-45a.

§     Gợi ý suy niệm :

Người Do thái xầm xì ! Họ đã không chấp nhận những lời Chúa Giêsu quả quyết. Họ cho rằng những lời đó là vô nghĩa lý. Cũng nên thông cảm với những người Do thái này. Chắc hẳn chúng ta cũng có thể xầm xì như thế. Làm sao hiểu được Chúa Giêsu, người mà họ biết rõ xuất xứ, biết rõ cha mẹ… hơn nữa là người giống hệt như họ, lại dám quả quyết rằng đã xuống từ trời ? Không thể được ! Không thể tin nổi ! Họ đòi những dấu chứng nhãn tiền, nhưng Chúa Giêsu chỉ mạc khải qua các dấu chỉ đòi hỏi lòng tin.

Thực tế, cho đến nay rất nhiều người Do thái vẫn không tin giáo huấn của chúa Giêsu. Và biết bao người trên thế giới, sau hơn hai ngàn năm Kitô giáo, vẫn không tin vào Đức Kitô và vào những gì Người đã làm cho nhân loại. Đến với Đức Giêsu, nhất là Đức Giêsu trong Bí tích Thánh Thể là đến với Mầu nhiệm Đức Tin. Mà đức tin nói cho cùng vẫn là một ơn ban chứ không phải chỉ do cố gắng của chúng ta. Để tin nơi Chúa Kitô và giáo huấn của Người, cần phải được Chúa Cha lôi kéo và được Chúa Thánh Thần soi sáng.

(Có thể hát bài khẩn xin ơn Thánh Thần : “Lạy Chúa xin ban xuống cho chúng con…”)

Thinh lặng

III.      CẦu nguyỆn vỚi MẸ Maria.

Đức Mẹ Maria luôn tuân phục Thánh Ý Chúa trên cuộc đời Mẹ. Chúng ta hãy cùng Mẹ luôn luôn khiêm tốn thưa với Chúa : “Này tôi là tôi tá Chúa, tôi xin vâng”.

Mầu nhiệm VUI : Ngắm thứ nhất : Thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai, ta hãy xin cho được ở khiêm nhường (kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính mừng, kinh Sáng Danh)

§     Chúc tụng và hiến dâng :

“Không có tình yêu nào cao trọng cho bằng tình yêu thí mạng sống cho người mình yêu”. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chính Chúa đã thể hiện trọn vẹn mối tình này, xin cho chúng con siêng năng cầu nguyện và chạy đến cùng Thánh Thể Chúa để chúng con cảm nếm được tình yêu thương vô bờ bến của Chúa.

§     Hát :  “Từ Trái Tim” 

§     Kinh dâng mình cho Rất Thánh Trái Tim Chúa Giêsu   

Hoặc kinh sau đây : 

Lạy Chúa Cứu Thế mến yêu / để tỏ lòng biết ơn Chúa / và để đền bù một phần nào những lầm lỗi của chúng con / Chúng con xin toàn hiến bản thân cho rất Thánh Trái tim Chúa / chúng con dốc quyết từ đây / với ơn Chúa giúp chúng con không dám phạm tội làm mất lòng Chúa nữa / Lạy Rất Thánh Trái Tim Chúa Giêsu / xin ban muôn ơn lành cho Giáo Hội Chúa / cho hàng giáo phẩm / cho con cái Giáo Hội ở khắp bốn phương / nhất là xin Trái Tim Chúa thương giáo phận chúng con và giáo xứ này / xin gia lực cho người thiện / ban cho tội nhân biết thống hối cải chừa / xin phù trợ những người sắp qua đời / xin giải cứu các linh hồn phải giam cầm trong luyện ngục / xin Chúa lấy tình yêu mến dịu dàng của Chúa mà thống trị lòng mọi người. Amen.

Xướng : Lạy Trái Tim Chúa Giêsu đang cháy lửa yếu mến chúng con.

Đáp : Xin Chúa lấy lửa bừng cháy ấy / mà nung đốt lòng chúng con cho biết kính mến Chúa

IV.     KẾt thúc

§     Hát : “Đây nhiệm tích”.     

§     Lời nguyện và phép lành Mình Thánh Chúa.

§     Hát : “Nhịp bước bên Mẹ …”

 

 


Trở về trang Mục Lục