bài 3 :

THÁNH THỂ, GIAO UỚC MỚI VÀ VĨNH CỬU

 

I.             Khai mẠC

§     Đặt Mình Thánh Chúa

§     Hát : Thờ lạy Thánh Thể

§     Tâm tình gợi ý :     

Ý tưởng giao uớc đã có từ rất xa xưa . Các dân tộc đã từng ký những hiệp uớc về quân sự để chống lại kẻ thù chung. Hoặc mỗi lần người ta muốn hợp tác với nhau vì một mục đích chung, người ta ký kết giao ước…

Trong Kinh Thánh, Thiên Chúa mạc khải ý định cứu rỗi của Người là đem nhân loại vào thông hiệp với sự sống của Người. Để thực hiện chương trình này, Thiên Chúa chọn dân Israel và lập với dân này một giao ước.

Giờ đây, chúng ta cùng nhau lắng nghe hai bản văn tường thuật về Giao Ước đó. Bản văn thứ nhất nói về việc Yavê Thiên Chúa điều đình với dân, qua trung gian là Môsê. Còn bản văn thứ hai tả lại cuộc cử hành giao ước.

II.          LỜi Chúa VÀ SUY NIỆM :

§      Hát …

§      Công bố Lời Chúa : Xh 19,3-9 ; 24,3-8

§     Suy niệm :

Chúng ta thấy, Thiên Chúa đã muốn cho con người tham dự vào sự sống của Người. Giao ước của Người với dân Israel là khởi đầu cho việc thực hiện chương trình đó. Israel được mời gọi sống thông hiệp với Yavê Thiên Chúa. Việc Môsê cử hành giao ước đã khắc ghi vào lòng dân ý muốn của Thiên Chúa. Việc cử hành này  được thực hiện bằng việc rẩy máu. Môsê sát tế súc vật và giữ lại máu chúng. Ông lấy máu rẩy trên bàn thờ và trên dân chúng. Việc rẩy máu trên bàn thờ và trên dân rất có ý nghĩa, bởi vì máu chính là sự sống. Máu này thiết lập giữa Thiên Chúa và Israel mối liên kết của một cuộc sống chung. Đó không có gì là ma thuật, nhưng là một biểu thị cụ thể thế nào là giao ước, thế nào là chung sống với nhau.

Khi thời gian đã tới, Chúa Giêsu thiết lập Bí tích Thánh Thể, Bí tích của Thân Mình bị trao nộp, và của Máu đổ ra làm nên Giao Ước Mới. Sự liên kết của các tín hữu với Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô không còn được thể hiện qua việc rảy máu, nhưng qua việc đón nhận Bánh và Rượu đã được thánh hiến làm của ăn, của uống thiêng liêng nuôi sống linh hồn chúng ta. Việc rước Mình và Máu Thánh Chúa Kitô thực hiện nơi chúng ta sự thông hiệp với Thiên Chúa, cho chúng ta được sống kết hiệp với Người. Chính vì thế mà Thánh Thểå là hy tế của Giao Ước Mới. Nhờ Thánh Thể, chúng ta nhận được sự sống Thần Linh của Chúa Kitô, chúng ta được tháp nhập vào Thân Thể mầu nhiệm của Người. Đó cũng chính là điều mà chúng ta cầu xin mỗi khi cử hành Thánh lễ : “Khi chúng con được Mình và Máu Con Cha bổ dưỡng, được đầy tràn Thánh Thần của Người, xin cho chúng con trở nên một thân thể và mộït tinh thần trong Đức Kitô” (KNTT-3).

Lạy Thiên Chúa là Cha của chúng con, xưa kia Cha đã lập giao ước với dân Israel. Khi thời gian viên mãn, Cha đã sai Con Cha đến thiết lập Giao ước mới.

Xin cho chúng con ngày càng được thông hiệp vào sự sống của Chúa mỗi khi chúng con rước Mình và Máu Thánh Chúa Kitô. Amen.

§     Hát…

III.      CẦu nguyỆn

“Đây là Giao Ước Ta sẽ lập với nhà Israel, Ta sẽ đặt lề luật của Ta trong đáy lòng chúng, Ta sẽ khắc ghi lề luật của Ta trong tim chúng. Chúng sẽ là dân của Ta và Ta sẽ là Chúa của chúng”.

Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời.

“Ta sẽ cho các ngươi một quả tim mới và sẽ đặt để trong lòng  các ngươi một tinh thần mới. Ta sẽ cất khỏi thân xác các ngươi quả tim bằng đá và sẽ cho  ngươi quả tim bằng thịt. Ta sẽ đặt trong lòng các ngươi Thần Trí của Ta và sẽ hướng dẫn các ngươi sống theo các mệnh lệnh của Ta, tuân giữ các luật lệ của Ta và đem ra thực hành”.

Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời.

IV.     Phép lành Mình Thánh Chúa

§     Cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng.

§     Hát : “Đây Nhiệm Tích”.

§     Lời nguyện.

§     Phép lành Mình Thánh Chúa.

V.        BẾ mẠc

§     Hát kết thúc

 


Trở về trang Mục Lục