bài 42 :

GiỜ Thánh dành cho các hiỀn mẪu

 

I.             KHAI MẠC.

§     Đặt Mình Thánh Chúa.

§     Hát thờ lạy Thánh Thể

II.          LỜi Chúa và suy niỆm

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, các hiền mẫu chúng con đến trước tôn nhan Chúa, để dâng lời chúc tụng tình thương Chúa đã ban cho chúng con : chúng con được Chúa cho chia sẽ tình mẫu tử của Chúa trong các cộng đoàn gia đình. Đây quả thật là một vinh dự, một hồng ân, nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề mà chúng con nhiều khi cảm thấy bất lực, không thể chu toàn  nếu không có Chúa nâng đỡ và giúp sức.

Chúng con tin lời Chúa hứa : “Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”. Chúa đã thực hiện điều này khi để lại cho chúng con Bí tích Thánh thể, nhiệm tích tình yêu. Chúng con tin Chúa đang hiện diện giữa chúng con để mở kho tàng ân sủng ban phát cho những nhu cầu của chúng con. Tin tưởng vào lời Chúa hứa : “Hãy xin thì sẽ được, hãy gõ cửa thì sẽ mở cho”, chúng con xin dâng giờ chầu này để lắng nghe Chúa chỉ dạy, xin Chúa mở tâm hồn chúng con để biết đón nhận lời Chúa và những hồng ân Chúa ban cho chúng con trong giờ chầu này.

§     Hát : “ Xin cho con biết lắng nghe”…..

§     Lời Chúa 1 : 1Pr 3.1-6

§     Suy niệm 1 :

Trong Tông Huấn “Familaris Consortio” Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II nhắc lại phẩm giá của người phụ nữ : “Khi tạo dựng con người có nam có nữ. Thiên Chúa ban phẩm giá con người như nhau cho cả người nam và người nữ, trao cho họ những quyền lợi bất khả nhượng và những trách nhiệm dành riêng cho nhân vị. Rồi Thiên Chúa lại bày tỏ phẩm giá của người nữ cách cao cả hết sức có thể, khi chính Ngài mặc lấy xác thịt từ Đức Trinh Nữ Maria mà Giáo Hội tôn kính như Mẹ Thiên Chúa, gọi Mẹ là Evà mới và giới thiệu Mẹ như là kiểu mẫu của người nữ đã được cứu chuộc. Tình thương tế nhị của Chúa Giêsu đối với những phụ nữ mà Nguời đã gọi đi theo Người, việc Người sống thân hữu với họ, việc Người hiện ra vào buổi sáng Phục Sinh cho một phụ nữ trước khi hiện ra cho những môn đệ khác, việc Người trao phó cho các phụ nữ sứ mạng đem Tin mừng Phục sinh đến cho các tông đồ, tất cả những sự việc ấy là những dấu chỉ xác nhận lòng quí trọng đặc biệt của Chúa Giêsu đối với phụ nữ. Thánh Phaolô về sau đã nói : “Hết thảy anh em là con cái Thiên Chúa, nhờ bởi lòng tin trong Đức Giêsu Kitô… không còn Do Thái hay Hy lạp, không còn nam hay nữ, vì hết thảy anh em là một trong Đức Giêsu Kitô” (s.22).

Vì mang phẩm giá cao quí, hình ảnh của Thiên Chúa, và chính Ngôi hai Thiên Chúa đã mặc lấy xác phàm nơi cung lòng Trinh Nữ Maria, nên người phụ nữ phải nỗ lực gìn giữ phẩm giá mình trong cách ứng xử cũng như lời nói, cụ thể trong đời sống gia đình đối với chồng con. Chớ gì chồng con luôn nhận ra sự dịu hiền, nét duyên dáng, sự ân cần trong tình yêu thương và hiệp nhất của Thiên Chúa nơi người vợ, người mẹ trong môi trường sống của gia đình.

Yên lặng cầu nguyện

§     Lắng nghe Lời Chúa 2 : Lc 1,26-38

§     Suy Niệm 2 :

Để cứu độ con người, Thiên Chúa có muôn vàn cách thế để thực hiện. Nhưng Ngài đã không làm điều gì ngoài quy luật mà Ngài đã thiết lập trong quy ước của xã hội loài người : con nguời được sinh ra trong một gia đình bởi một người mẹ. Khi thời gian viên mãn đến, Thiên Chúa đã sai Thần sứ của Ngài đến với một Trinh nữ tên là Maria ở Nagiarét, để trao gởi Con một của Ngài. Đức Maria đã thay mặt cho toàn thể nhân loại đáp lại lời xin vâng, để đón nhận Ngôi Hai đến cư ngụ giữa nhân loại. Vì lời “Xin Vâng” đó, chúng ta phải biết ơn Mẹ biết bao ! Nhờ Mẹ, Ngôi Hai Thiên Chúa có một thân xác và một bản tính nhân loại như chúng ta. Nhờ có bản tính nhân loại mà Ngài như một vì Thiên Chúa, đã có thể tự hiến thân nhân danh loài người, và trở nên hy lễ chuộc tội cho nhân loại. Chúng ta hãy nghe lời Thánh Gioan Kim khẩu mà luôn nỗ lực chu toàn bổn phận của một người vợ và một người mẹ, để chúng ta cũng được Chúa chúc phúc, và mọi đời sẽ khen chúng ta là người có phúc như bà Elisabeth đã một lần khen tặng Đức Maria : Bà có phúc giữa các người phụ nữ.

Theo gương mẹ Maria, người hiền mẫu được mời gọi sống tâm tình xin vâng đối với Thiên Chúa trong cuộc đời làm mẹ và làm vợ của mình. Xin vâng trước hết là thật lòng đón nhận trong tinh thần đức tin người bạn đời mà chính mình đã lựa chọn, với tất cả những ưu điểm và khuyết điểm của người đó, và kiên trì cầu nguyện, cộng tác với nhau trong việc xây dựng hạnh phúc và đời sống đạo đức của gia đình. Xin vâng là đón nhận và hết lòng yêu thương những người con mà Chúa đã ban, con ngoan cũng như con chưa ngoan, và không ngừng dùng gương sáng đời sống đạo đức để giáo dục chúng. Xin vâng là khiêm tốn chấp nhận gia cảnh của mình, và hết lòng kiên trì làm việc để vươn lên theo đường lối của Chúa. Xin vâng là lấy ánh sáng đức tin soi dọi mọi lời nói và việc làm của mình và cùng nghĩ, cùng làm mọi việc với Chúa. Xin vâng là dám tin và sống lời Chúa dạy : “Hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Ngài trước đã, mọi thứ khác rồi sẽ được ban sau” (Mt 6,33).

III.      CẦu nguyỆn.

Thánh Phaolô dạy : “Dù anh em làm gì cũng phải làm nhân danh Chúa Giêsu và nhờ Ngài mà cảm tạ Chúa Cha !” (1Cr.3.16-17). Cảm tạ Thiên Chúa không phải chỉ vì những thành quả tốt lành chúng ta đã làm được, nhưng còn là những thiếu sót và sai lỗi mà theo sự khôn ngoan quan phòng, Ngài đã ban cho ta tinh thần sám hối. Trong tâm tình này chúng ta cùng dâng lên Chúa Giêsu Thánh Thể lời cầu nguyện chân thành của chúng ta :

Chúng con tạ ơn Cha đã ban cho chúng con những người mẹ như Đức Maria, luôn tuân phục Thánh ý Thiên Chúa, luôn thiết tha với tinh thần phó thác, luôn ý thức sâu xa phải nên con ngoan của Cha mới có thể trở thành người mẹ hiền.

Tạ ơn Cha. Alleluia. Tạ ơn Cha. Alleluia

Chúng con tạ ơn Cha đã ban cho chúng con những người mẹ hao mòn sức sống, cẩn trọng, lo lắng cho gia đình từng bữa ăn ngon, quần áo tươm tất, nhà cửa sạch sẽ, và những nụ cười tươi vui làm ấm cúng đời sống gia đình.

Tạ ơn Cha. Alleluia. Tạ ơn Cha. Alleluia

Chúng con tạ ơn Cha vì Cha đã ban cho chúng con những người mẹ đạo đức, luôn biết nhắc nhở cho chồng con sáng tối cầu nguyện, năng lãnh nhận Bí tích Hòa giải và Thánh Thể.

Tạ ơn Cha. Alleluia. Tạ ơn Cha. Alleluia

Chúng con tạ ơn Cha vì đã ban cho chúng con những người mẹ biết kiên nhẫn chịu đựng, và cố gắng sửa đổi tật xấu của người trong nhà, đồng thời biết chấp nhận tất cả những việc xẩy ra không vừa ý mình.

Tạ ơn Cha. Alleluia. Tạ ơn Cha. Alleluia

Chúng con xin tạ lỗi Cha vì những khi chúng con chưa thật lòng xây dựng đời sống gia đình của mình trên tinh thần đạo đức và Lời của Chúa.

VaÏn lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

Chúng con xin tạ lỗi Cha vì những khi chúng con muốn áp đặt ý muốn mình trên gia đình, trong khi chính chúng con lại không thật lòng vâng phục Chúa.

VaÏn lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

Chúng con xin tạ lỗi Cha vì những khi chúng con làm tổn hại hòa khí trong gia đình vì lời nói hay hành động của chúng con.

VaÏn lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

Đọc chung : 

Lạy Chúa/ chỉ có Chúa mới biết được lòng người mẹ/ vì chính Chúa đã dựng nên và ban cho họ một tình thương vô bờ bến/ để họ diễn lại một phần nào tình thương của Chúa nơi trần gian.

Xin Chúa gìn giữ chúng con là con cái Chúa./ Xin cho chúng con được xác hồn an mạnh và xa lánh dịp tội/ cho chúng con biết kính sợ Chúa,/ ăn ở ngay thẳng, trong sạch và biết thương người,/ luôn trung thành với bổn phận làm vợ, làm mẹ của mình.

 Lạy Chúa,/ xin cho chúng con biết hy sinh cho gia đình,/ kính nhường bạn con như Đức Mẹ kính nhường Thánh Giuse./ Xin thánh hoá tình thương giữa hai chúng con,/ để tình yêu này nảy sinh nhiều hoa quả thiêng liêng/ là các việc lành phúc đức và giúp nhau trong việc tìm kiếm Chúa.

  Lạy Chúa,/ xin cho chúng con hiểu biết con cái để giáo dục chúng như ý Chúa muốn/ Xin cho chúng con được mềm mại mà không nhu nhược/ cương quyết mà không cứng cỏi/ được khôn ngoan và nhẫn nại trong việc giáo dục con cái./ Xin cho chúng con khỏi tính nóng giận và nuông chiều con cái,/ biết tùy lúc yên ủi hay quở trách,/ để hướng dẫn chúng đi trong đường lối Chúa.

  Lạy Mẹ Maria là gương mẫu các bà mẹ,/ Chúng con xin trao phó gia đình con trong tay Mẹ,/ để nhờ Mẹ phù trì dẫn dắt,/ sau bước đường trần thế,/ toàn thể gia đình chúng con được đoàn tụ trên thiên đàng với Chúa và Mẹ mãi mãi. Amen.

IV.     Phép lành Mình Thánh Chúa.

§     Hát cầu cho Đức Giáo Hoàng.

§     Hát : “Đây nhiệm tích”.

§     Lời nguyện.

§     Phép lành Mình Thánh Chúa.

V.        KẾt thúc

§     Hát : “Linh hồn tôi tung hô Chúa ...”

 


Trở về trang Mục Lục