Ưu Thế

Ba người ra khỏi nhà, một người mang ô, một người mang gậy chống, một người đi tay không. Khi quay trở về, người cầm ô quần áo ướt sũng, người cầm gậy chống bị ngã, người thứ ba bình an vô sự.

Thì ra, người có ô khi trời mưa đã bước đi mạnh bạo, cuối cùng bị ướt.

Khi đi chỗ đường trơn, người chống gậy cậy mình có gậy nên đi nhanh, kết quả chốc chốc lại bị ngã.

Người đi tay không, khi trời đổ mưa, anh ta trú, khi thấy đường trơn trượt, anh ta đi cẩn thận, ngược lại ,anh bình yên vô sự.

Đôi khi, không phải là chúng ta thất bại vì khiếm khuyết của chúng ta, mà là thất bại vì ưu thế của chúng ta.

Ưu thế trở thành điểm yếu khi chúng ta quá cậy dựa vào nó, nó che mờ lý trí, khiến chúng ta ỷ lại. Nó mang tên quyền lực, địa vị, sự giàu có, tài năng…. Và có lẽ nó chỉ thực sự là ưu thế khi đi đôi với tấm lòng chân thực, trong sáng, đầy yêu thương .

 

Hải Hà sưu tầm


Chiếu Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa