MUC LUC


Chiếu Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa


Nguyên Tác:  Reflecting God’s Presence
Tác Gỉa:  Bill Firman
Nhà Xuất Bản:  David Lowell Publishing
Bản Dịch:  Nam Nguyên
(http://www.scribd.com/LumenCrucis)

Lời Giáo Đầu của người dịch

THÁNG GIÊNG

Ngày 1: Người Khách              năm mới Ngày 2: Tính sổ cho              năm đã qua Ngày 3: Nhìn ra đường              của Chúa Ngày 4: Ngày qua             rồi là qua mãi
Ngày 5: Sinh lợi cho              Nước Trời Ngày 6: Ba điều kiện              của tình yêu Ngày 7: Giáo dục bảo              vệ văn minh Ngày 8: Nhìn xa mới              là trông rộng
Ngày 9: Cho đi là              lời, giữ lại là lỗ Ngày 10: Chết là bắt              đầu sống thật Ngày 11: Thất bại sẽ              tới thành công Ngày 12: Tâm hồn mới              là quí trọng
Ngày 13: Trách nhiệm               đi theo tự do Ngày 14: An bình cần               có thiện tâm Ngày 15: Cuộc sống là               chứng nhân Ngày 16: Sống là dấn               thân cho đời
Ngày 17: Xoa dịu nỗi               khổ tha nhân Ngày 18: Tử đạo quả                là hạnh phúc Ngày 19: Cần tôn trọng               nhân phẩm Ngày 20: San sẻ hồng               ân Chúa ban
Ngày 21: Chúa dự trù               việc cho tôi Ngày 22: Yêu người như                bản thân Ngày 23: Hòa bình với               thương yêu Ngày 24: Chiếu tỏa               Chúa trong ta
Ngày 25: Cần duy trì sự               trung tín Ngày 26: Cần biết nhận               ra lỗi lầm Ngày 27: Lời Chúa phải               vang dội Ngày 28: Tin yêu trong               hy vọng
Ngày 29: Thăng tiến qua               lỗi lầm Ngày 30: Khổ đau con               đường tiến Ngày 31: Lớn khôn qua               khó khăn  

THÁNG HAI

Ngày 1: Kiên trì sẽ dễ               thành công Ngày 2: Chúa bên ta lúc               khó khăn Ngày 3: Sai lầm giúp               lớn khôn Ngày 4: Tự do là điều               trân quí
Ngày 5: Can đảm giúp ta               vươn lên Ngày 6: Nên sống lời                cầu nguyện Ngày 7: Chỗi dậy ngay                khi sa ngã Ngày 8: Hãy nắm bắt                ngay cơ hội
Ngày 9: Yêu Chúa trong                việc làm Ngày 10: Sống ra sao sẽ               chết làm vậy Ngày 11: Sống trọn               ngày của Chúa Ngày 12: Sự sống thật               là cao quí
Ngày 13: Can đảm nhận               ra lỗi lầm Ngày 14: Tình thương               yêu gia đình Ngày 15: Cứu người,               người cứu ta Ngày 16: Nụ cười               mang niềm vui
Ngày 17: Đừng để               Chúa đói rách Ngày 18: Tình yêu trong               gia đình Ngày 19: Chúa vẫn luôn               ở với ta Ngày 20: Sống nghèo là               anh hùng
Ngày 21:Việc Chúa dành               cho tôi Ngày 22:Chỉ làm việc có               giá trị Ngày 23:Hành động với               tình yêu Ngày 24:Khổ đau đạt               hạnh phúc
Ngày 25:Chúa luôn luôn               ở với ta Ngày 26:Đức tin dẫn ta               đến Chúa Ngày 27:Nẻo đường lót               tình yêu Ngày 28:Phải tôn trọng               nhân vị
Ngày 29:Thời gian là               mầu nhiệm      

THÁNG BA

Ngày 1: Cho và nhận đều               là vui Ngày 2: Trung thực với               đức tin Ngày 3: Hãy thích điều               cần làm Ngày 4: Hãy nghe lời               nhắn nhủ
Ngày 5: Việc tốt nhỏ               cũng quý Ngày 6: Phải tha bao               nhiêu lần Ngày 7: Thắng không               thù hận Ngày 8: chí cùng quyết               tâm
Ngày 9: Đừng sợ phải cố               gắng Ngày 10: Tha nhân đầy                ưu điểm Ngày 11:Hành động hơn               là nói Ngày 12:Bổn phận               truyền giáo
Ngày 13:Sống cần cầu                nguyện Ngày 14:Xét đoán trung               thực Ngày 15:Sống với trách                nhiệm Ngày 16:Người anh em                nghèo
Ngày 17:Nhà của Thiên                Chúa Ngày 18:Chín chắn để tự                lập Ngày 19:Cần có khiêm                nhường Ngày 20:Chấp nhận thử                thách
Ngày 21:Đất ném chì                ném lại Ngày 22:Lời nói hại tha                nhân Ngày 23:Hãy trao đổi                niềm vui Ngày 24:Can đảm sống                đức tin
Ngày 25:Xin vâng trong                tất cả Ngày 26:Cần yêu và được                yêu Ngày 27:Trách Nhiệm                Lấy Mình Ngày 28:Năng lực ở đúng                chỗ
Ngày 29:Đều là con của                Chúa Ngày 30:ha thứ là thắng                lợi Ngày 31:Hành trình an                toàn  

THÁNG TƯ

Ngày 1:Tin Yêu Trong Hy                Vọng Ngày 2:Hiệp nhất trong                tin yêu Ngày 3:Kỹ thuật trọng                chân lý Ngày 4:Giấc mơ tình                huynh đệ
Ngày 5:Đức tin soi dẫn                đường Ngày 6:Sống cần theo kỷ               luật Ngày 7:Giầu sang cũng               thế thô Ngày 8:Hãy sống trưởng               thành
Ngày 9:Lời nói giúp xây               dựng Ngày 10:Kiên trì với               quyết tâm Ngày 11:Hiền từ và                khôn ngoan Ngày 12:Khoa học với                đức tin
Ngày 13:Chúa luôn dẫn                dắt con Ngày 14:Đau khổ là                đường sống Ngày 15:Người của mọi                người Ngày 16:Nên sống cho                tha nhân
Ngày 17:Cuộc đời thì                đáng sống Ngày 18:Bao dung với                tha nhân Ngày 19:Đề phòng các                lạc giáo Ngày 20:Để ý đến điểm                lạc quan
Ngày 21:Bầy tỏ Chúa                hiện diện Ngày 22:Nam nữ đều                bình đẳng Ngày 23:Văn chương vị                luân lý Ngày 24:Nội tâm quí                trọng hơn
Ngày 25:Chiến tranh luôn                có hại Ngày 26:Việc làm có                suy nghĩ Ngày 27:Đồng hành với                kẻ thù Ngày 28:Đối diện với                thử thách
Ngày 29:Cảm nghiệm                Thiên Chúa Ngày 30:Công bằng trong                xã hội    

THÁNG NĂM

Ngày 1:Cần có công               bằng xã hội Ngày 2:Cái tôi là cái                đáng ghét Ngày 3:Thời trang sẽ                chóng qua Ngày 4:Tự do đi với                trách nhiệm
Ngày 5:Đạo đức đi với                nhân hậu Ngày 6:Kiên nhẫn chịu                đau khổ Ngày 7:Sự sống là một                hồng ân Ngày 8:Sinh lợi từ tài                năng mình
Ngày 9:Can đảm nhận                thử thách Ngày 10:Sống thật cuộc                đời mình Ngày 11:Cứ đối diện với                thử thách Ngày 12:Sống ngay với                hiện tại
Ngày 13:Sầu muộn                rồi sẽ qua đi Ngày 14:Chiến đấu với                bản thân Ngày 15:Lòng hiệt thành                rất cần Ngày 16:Hãy cố gắng và                cố gắng!
Ngày 17:Chiến tranh hại                cả 2 bên Ngày 18:Trở nên mục                tử tốt lành Ngày 19:Sống tốt là tỏa                ánh sáng Ngày 20:Quan tâm đến                ơn cứu độ
Ngày 21:Cần tôn trọng                nhân phẩm Ngày 22:Tự do đi đôi                trách nhiệm Ngày 23:Lời cầu nguyện                đơn giản Ngày 24:Uốn nắn nên                con người
Ngày 25:Ai cũng là con                của Chúa Ngày 26:Phi thường từ               tầm thường Ngày 27:Một món quà                đáng giá Ngày 28:Tìm ra ý               nghĩa đời sống
Ngày 29:Phải có mục tiêu                để sống Ngày 30:Mọi người là                con Chúa Ngày 31:Can đảm đi               vào thử thách  

THÁNG SÁU

Ngày 1:Tình yêu bao                gồm tôn trọng Ngày 2:Sống tốt để             giúp người khác Ngày 3:Nhân phẩm ai               cũng trân quí Ngày 4:Mọi người đều               phải có tự do
Ngày 5: Chúa luôn hiện               diện bên ta Ngày 6: Giữ gìn tự do             khi ta có tự do Ngày 7: Đem niềm tin               vào đời sống Ngày 8: Cho đi mà không                tính toán
Ngày 9: Tâm hồn quí hơn                diện mạo Ngày 10: Sửa lỗi là điều               tốt Ngày 11: Cho: hạnh             phúc hơn là nhận Ngày 12: Hãy sống thực                với chính mình
Ngày 13: Phục vụ với tình               thương yêu Ngày 14: Dấn thân       không đặt ra giá cả Ngày 15: Một phương             pháp cầu nguyện Ngày 16: Kỹ thuật hủy            nhiều điều lợi?
Ngày 17: Từ lỗi lầm trở                  thành tốt hơn Ngày 18: Con người sỡ            hữu chính mình Ngày 19: Tha thứ là sức            mạnh vô cùng Ngày 20: Thời gian nào               cho các con trẻ
Ngày 21: Phấn đấu rất cần              cho đời sống Ngày 22: Thiên Chúa là               Đấng Tạo Hóa Ngày 23: Sống để mến             Chúa yêu Người Ngày 24: Tôn trọng ý kiến          người khác
Ngày 25: Thông cảm tâm                tình tha nhân Ngày 26: Trung thực               với chính bản         thân Ngày 27: Hãy vui sống               với cả bốn mùa Ngày 28: Chiến tranh               gây hại cả hai phe
Ngày 29: Phẩm lượng quí               hơn số lượng Ngày 30: Vươn sống lên                từ các lỗi lầm    

THÁNG BẨY

Ngày 1: Hãy sống đúng              với nhân phẩm Ngày 2: Bác ái không đòi              hỏi điều kiện Ngày 3: Tình giao hảo             tạo nên mái ấm Ngày 4: Chết là tiến             trình của đời sống
Ngày 5: Làm gương tốt             là lời giảng tốt Ngày 6: Cần đắn đo khi              phải xét đoán Ngày 7: Sống đạo mến             Chúa yêu người Ngày 8: Hãy sống mình vì              mọi người
Ngày 9: Ít ra cũng là              một tia ánh sáng Ngày 10: Thương yêu là              chìa khóa chung Ngày 11:Tình yêu là san             sẻ và dâng hiến Ngày 12:Nhận ra Chúa              nơi mọi người
Ngày 13:Đừng bỏ rơi các              bạn của Chúa Ngày 14:Lựa chọn theo              ánh sáng Chúa Ngày 15:Mọi người đều              là anh chị em Ngày 16:Đời sống của ta              phải có ý nghĩa
Ngày 17:Hãy sống cho             tốt từng giây phút Ngày 18:Chọn ra chủ đề              sống cho mình Ngày 19:Sống vui trong              niềm hy vọng Ngày 20:Đừng để sợ hãi              bá chủ đời ta
Ngày 21:Phúc cho ai             không thấy mà tin  Ngày 22:Hãy đáp lại             tình Chúa yêu ta  Ngày 23:Hiệp nhất tốt             đẹp hơn là chia rẽ  Ngày 24:Sống kỷ luật sẽ             đạt thành công 
Ngày 25:Phúc cho ai             lắng nghe Lời Chúa  Ngày 26:Để ý đến nhu             cầu của tha nhân  Ngày 27:Sống cho tốt             đẹp ngày hôm nay  Ngày 28:Ơn gọi thừa tác             viên giáo dục 
Ngày 29:Cách hành sự             người có đức tin  Ngày 30:Cầu nguyện là             tâm sự với Chúa  Ngày 31:Quảng cáo tác             hại nơi con trẻ   

THÁNG TÁM

Ngày 1: Lời nói nên có             tác dụng hàn         gắn Ngày 2: Hãy tận dụng             khả năng của bạn Ngày 3: Làm việc là gia             tăng nhân phẩm Ngày 4: Sống trọn vẹn             ngày của Chúa
Ngày 5: Pháp luật giúp       cải hóa con người Ngày 6: Sứ điệp của             Chúa là tin cậy, mến Ngày 7: Chiếu tỏa Chúa           hiện hữu trong ta Ngày 8: Hãy sống trung             thực với chính ta
Ngày 9: Thiên Chúa bao             la hơn cả vũ trụ Ngày 10: Chúng ta trên         đường để trở thành Ngày 11: Sống đức tin        là sống yêu thương Ngày 12: Chỉ huy giỏi             là biết phục vụ tốt
Ngày 13: Việc bình       thường có giá trị cao cả Ngày 14: Nuôi giận dữ         càng thành giận dữ Ngày 15: Ta luôn đang         ở trước nhan Chúa Ngày 16: Sống đời sống             nội tâm an bình
Ngày 17: Sống theo xã         hội tính con người Ngày 18: Cùng hành             trình với người khác Ngày 19: Tám mối        giúp làm đẹp lòng Chúa Ngày 20: Chiếu Tỏa Sự         Hiện Diện Của Thiên         Chúa
Ngày 21: Bảo vệ sự sống       do Chúa tạo nên Ngày 22: Con người sinh       ra có xã hội tính Ngày 23: Vượt khỏi cái     tôi đến với tha nhân Ngày 24: Hãy sống với       lương tri trong sáng
Ngày 25: Chớ liều với       mạng sống của mình Ngày 26: Tò mò đem lại         một niềm hy vọng Ngày 27: Hoa quả của        tình yêu là phục vụ Ngày 28: Đừng quá thương         tiếc người chết
Ngày 29: Nhìn nhận       người khác quan trọng Ngày 30: Hãy tận dụng         tài năng mình có Ngày 31: Việc nhỏ có     nhiều ảnh hưởng lớn  

THÁNG CHÍN

Ngày 1: Hãy trở nên khí cụ của hòa bình Ngày 2: Chết vì Chúa là hồng ân lớn lao Ngày 3: Tình phụ tử là tình yêu cao cả Ngày 4: Chúa thương mọi người như nhau
Ngày 5: Kế trăm năm hãy nên trồng người Ngày 6: Làm việc bé nhỏ sẽ có giá trị lớn Ngày 7: Con trẻ là cơ hội thay đổi thế giới Ngày 8: Hạnh phúc đang ở trong tầm tay
Ngày 9: Sống trung thực đó là yêu thương Ngày 10: Người nghèo cũng có nhân phẩm Ngày 11: Khủng bố không thể tự biện minh Ngày 12: Gieo hạt giống An Bình khắp nơi
Ngày 13: Giáo dục tốt trong tình yêu mến Ngày 14: Gắn bó với giáo huấn tông truyền Ngày 15: Bài giảng tốt là sống chứng nhân Ngày 16: Quan trọng là giây phút hiện tại
Ngày 17: Trở nên một người cho mọi người Ngày 18: Bác ái trong lời nói và việc làm Ngày 19: Không ai là người hoàn toàn cả Ngày 20: Hiếu khách cả mỗi khi ta gặp gỡ
Ngày 21: Hãy sống vững với niềm hy vọng Ngày 22: Tận dụng hết khả năng là điều tốt Ngày 23: Vững lòng tin trong lúc hoài nghi Ngày 24: Những điều Chúa không hỏi tới
Ngày 25: Mọi người bình đẳng trước Chúa Ngày 26: Tìm hiểu người để mà hiểu mình Ngày 27: Qua cuộc khổ nạn mới phục sinh Ngày 28: Trí óc con người thật là quá thấp
Ngày 29: Chúa dựng nên mọi giây mọi phút Ngày 30: Thái độ ta ảnh hưởng tới tha nhân    

THÁNG MƯỜI

Ngày 1: Văn hóa giúp chúng ta sống đức tin Ngày 2: Bản năng con người có cảm thức tốt Ngày 3: Hạnh phúc là quan tâm đến tha nhân Ngày 4: Hãy nên khí cụ bình an cho tha nhân
Ngày 5: Hãy là người mẫu để vẽ nên trẻ thơ Ngày 6: Con người chỉ là hạt bụi của vũ trụ Ngày 7: Sống xứng với cái mình hiện thân Ngày 8: Tình yêu đánh giá mọi hành động
Ngày 9: Chết vì tình yêu là tình yêu cao cả Ngày 10: Giúp tha nhân tỏa ánh sáng Chúa Ngày 11: Hiệp nhất luôn tốt hơn là chia rẽ Ngày 12: Tỏa chiếu hình ảnh Chúa trong ta
Ngày 13: Đau khổ do bạn tâm phúc gây nên Ngày 14: Vũ trụ bao la vượt xa trí khôn ta Ngày 15: Cũng là do quan niệm riêng của ta Ngày 16: Đừng biến hôn nhân là một nhà tù
Ngày 17: Nhà trường dạy mở sách cuộc đời Ngày 18: Trung thực đi đôi với yêu thương Ngày 19: Ta tự cứu ta thì Chúa mới giúp ta Ngày 20: Hành trang vào đời cần những gì?
Ngày 21: Sống sao hòa mình với mọi người Ngày 22: Tự xét ta có yêu người thực không Ngày 23: Sống hiện thân là chính mình vì ai? Ngày 24: Cho đi bao giờ cũng đạt được lời
Ngày 25: Làm việc đem lại nhiều niềm vui Ngày 26:Đừng chờ làm thánh mới sống đạo Ngày 27:Tạo óc lạc quan để sống lạc quan Ngày 28:Cười là tiếng nói chung nhân loại
Ngày 29:Thay đổi để thăng tiến bản thân Ngày 30:Ai nấy đều bình đẳng ở sự chết Ngày 31:Bỏ cuộc là chối bỏ bản thân mình  

THÁNG MƯỜI MỘT

Ngày 1:Sống trọn vẹn bổn phận là thánh Ngày 2:Tìm ra các điểm tốt nơi tha nhân Ngày 3:Thử thách là bước tiến thành công Ngày 4:Ngưỡng mộ Chúa mà thôi chưa đủ
Ngày 5:Khoa học cần được luân lý dẫn lối Ngày 6:Tận dụng vốn liếng Chúa ban là đủ Ngày 7:Phục vụ tha nhân là điều hạnh phúc Ngày 8:Nhiều kỹ năng phải học mới biết
Ngày 9:Bí tích Thánh Thể giúp ta nên thánh Ngày 10:Chiến tranh đến từ lòng ích kỷ Ngày 11:Sống trọn bổn phận là anh hùng rồi Ngày 12:Trong chiến tranh, cả hai phe đều thua
Ngày 13:Kỳ thị là tội chống lại con người Ngày 14:Không gì quý bằng cứu giúp người Ngày 15:Sống trọn bậc sống nào cũng quý giá Ngày 16:Hãy sinh lời với một nén bạc đã nhận
Ngày 17:Kỷ luật là kim chỉ nam cho đời sống Ngày 18:Niềm tin chân chính mới đúng Ngày 19:Bác ái xuông là bác ái không thực tế Ngày 20:Sự Sống Thiên Chúa mới Tuyệt Đối
Ngày 21:Thiên Chúa hiện diện ở nơi vạn vật Ngày 22:Hãy duy trì Noel là mùa hồng ân Ngày 23:Không nên xua đuổi Chúa ra khỏi ta Ngày 24:Đức tin là đuốc soi dẫn đời sống ta
Ngày 25:An vui với số phận là hạnh phúc Ngày 26:Yêu tha nhân đó là yêu Thiên Chúa Ngày 27:Sống tốt với người là yêu mến Chúa Ngày 28:Chúa vẫn kỳ diệu qua muôn thế hệ
Ngày 29:Yêu thương cần phải chịu đau khổ Ngày 30:Lương tâm là điểm tựa của đời sống    

THÁNG MƯỜI HAI

Ngày 1:Điều sợ nhất ở đời chính là ‘cái tôi’ Ngày 2:Thiếu chín chắn sẽ sai khôn lường Ngày 3:Ý chí là chìa khóa tốt để đi vào đời Ngày 4:Tìm thời gian để sống hướng thượng
Ngày 5:Hãy sống tốt trong bậc sống của ta Ngày 6:Thử thách là cửa ngõ đến thành công Ngày 7:Dù bị xuyên tạc sự thật vẫn là sự thật Ngày 8:Hiểu biết Chúa hơn để yêu mến hơn
Ngày 9:Niềm tin cần đến tinh thần phó thác Ngày 10:Nhân quyền là quyền sống Chúa ban Ngày 11:Truyền thông cần tôn trọng sự thật Ngày 12:Sự thật là điều đáng được trân quý
Ngày 13:Mến Chúa phải đi đôi với yêu người Ngày 14:Nhìn sự việc với ánh mắt kitô hữu Ngày 15:Tin và Yêu phải song hành với nhau Ngày 16:Vô thần là sống lừa dối lương tâm
Ngày 17:Các việc nhỏ tạo nên được sức mạnh Ngày 18:Thiên Chúa là khởi đầu và cùng tận Ngày 19:Sống tốt vẫn là bản năng mạnh nơi ta Ngày 20:Hiểu đúng Giáo Hội để không lạc lối
Ngày 21:Thất bại là hứa hẹn của thành công Ngày 22:Lương tâm là đèn soi sáng đời sống Ngày 23:Chúa đau khổ nhiều hơn ta khổ đau Ngày 24:Bình an của Chúa nối kết mọi người
Ngày 25:Noel thắp lên ánh lửa bác ái trong ta Ngày 26:Bác ái là nòng cốt của các giới răn Ngày 27:Tuổi thơ vùng kỷ niệm khó ai quên Ngày 28:Tứ hải gia huynh đệ thuộc nhà Chúa
Ngày 29:Chiếu Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa Ngày 30:Chiếu Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa Ngày 31:Dĩ vãng: một thời để thương để nhớ