Trói buộc

 

Một vị tướng đang say sưa ngắm chiếc tách cổ thì suýt làm rơi nó, may mắn ông đã giữ lại được. Ông nghĩ ngợi : « Ta chỉ huy hàng vạn quân, xông pha trận mạc không sợ gì, nay lại ủy mị sợ làm rơi một chiếc tách » .

Nhận ra chính chiếc tách trói buộc mình vào lo sợ, ông vứt ngay nó xuống đất.

 

Chúng ta bị trói buộc vào vật chất, lệ thuộc vào dư luận, ảnh hưởng bởi những chuyện vui buồn…. nhiều hơn chúng ta tưởng. Hãy buông bỏ để được thong dong tự tại, bắt đầu từ ý nghĩ, sau đó là thái độ sống. Mọi việc sẽ trở nên đơn giản hơn, hạnh phúc hơn.

 

 

Hải Hà sưu tầm

 


Chiếu Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa