Mỗi loài mỗi khác

 

Đệ tử mang mối nghi ngờ đến hỏi Thầy:

-      Lời dạy của tổ giáo không giống nhau?

Người Thầy trả lời:

-      Khi vịt lạnh, chúng lội xuống nước. Khi lạnh, chúng đậu trên cây.

 

Cùng một mục tiêu những mỗi loài cách riêng của chúng. Nếu cứ khăng khăng bám chặt vào một phương pháp, thể bạn sẽ không đi đến đích. Xa hơn nữa, mỗi người đều những suy nghĩ cách hành động riêng. Cứ chấp nhất theo ý riêng mình, không lắng nghe người khác,  thì cuối cùng ta chỉ một mình. Cho vinh quang ,quyền lực, tiền bạchay đi chăng nữa, nhưng công việc sẽ đi đến đâu ? Đâusự liên đới, tình thân, lợi ích chung trong đoàn kết với mọi người ?

 

 

Hải sưu tầm

 

 


Chiếu Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa