Yết kiến chung 9 tháng 12 2015 Có thể thay đổi thế giới với lòng thương xót

Bài giáo lý của ĐTC Phanxico trong cuột yết kiến chung ngày 9 tháng 12 2015 tại qủang trường thánh Phêrô tất cả đều tập trung vào lòng Thương xót của Thiên Chúa. ĐTC đã nhắc lại ý nghĩa của Năm thnánh và khẳng định rằng tin vào lòng thương xót và sống lòng thương xót với những người anh em có nghĩa là đi vào trung tâm đức tin Kitô, bởi vì đó là “điều Thiên Chúa vui lòng nhất”.

Giáo hội cần đến Năm hồng ân lòng Thương xót

Hôm nay tôi muốn cùng với anh chị em suy về ý nghĩa của Năm thánh này, bằng cách trả lời cho câu hỏi: tại sao lại lập một Năm hồng ân lòng Thương xót?

Bởi vì  “Giáo hội cần đến giây phút ngoại thường này. Tôi không bảo là: Giây phút ngoại thường này thì tốt cho Giáo hội… Không, không! Tôi bảo: Giáo hội cần đến giây phút ngoại thường này”.

Điều làm vui lòng Thiên Chúa nhất là tha thứ

Đức thánh cha nhấn mạnh: “Làm cho tỏ tường những dấu chỉ về sự hiện diên và sự gần gũi của Thiên Chúa là một đóng góp đặc biệt mà Giáo hội được kêu mời hiến tặng ngày nay. Và Năm hồng ân là thời gian thuận tiện cho tất cả mọi người chúng ta, bởi vì chúng ta có thể trở thành những chứng nhân xác tín nhất và hữu hiệu nhất. Nhìn vào lòng thương xót của Thiên Chúa, và vào những người anh em thiếu lòng thương xót, có nghĩa là hướng chú ý vào nội dung chính yếu của Tin mừng, vào cái đặc sắc của đức tin Kitô. Tóm lại, năm hồng ân này là một giây phút đặc ân để Giáo hôi học biết chỉ chọn “điều làm đẹp lòng Thiên Chúa nhất” mà thôi.

Và ĐTC giải thích: “Tại sao Thiên Chúa rất hài lòng sau khi tạo dựng nên người nam và người nữ? Bởi vì cuối cùng Người có người để tha thứ. Hay chứ? Niềm vui của Thiên Chúa là tha thứ, bản thể của Thiên Chúa là thương xót.Vì thế trong năm nay chúng ta phải mở lòng, để tình yêu này, niềm vui này, của Thiên Chúa đổ đầy lòng thương xót ấy cho tất cả mọi người”.

Lòng thương xót xây dựng một thế giới nhân bản hơn

Cả công việc cần thiết phải canh tân những thể chế và cấu trúc của Giáo hội cũng “là một phương tiện phải đưa chúng ta đến chỗ nghiệm được cách sống động lòng thương xót của Thiên Chúa; đó là điều duy nhất có thể đảm bảo cho Giáo hội nên thành phố đặt trên núi, không thể dấu kín”. Cảm nhận mạnh mẽ nơi mình niềm vui được Chúa Giêsu tìm lại được là đối tượng mà Giáo hội đưa ra trong Năm thánh này.”

“Như thế chúng ta phải làm vững mạnh trong ta niềm chắc chắn là lòng thương xót có thể thực sự góp phần vào việc xây dựng một thế giới nhân bản hơn. Đặc biết trong thời đại chúng ta, nơi sự tha thứ là một người khách hiếm hoi trong những lãnh vực của cuộc sống con người, lời nhắc nhở về lòng thương xót trở nên khẩn thiết hơn, và điều này ở mọi nơi: trong xã hội, nơi những thể chế, nơi làm việc và cả trong gia đình.”

Nhận biết mình là kẻ có tội để đón nhận lòng thương xót

Về nỗi lo ngại của người xem ra là Giáo hội trong Năm thánh nay ít dấn thân vào việc chiêm niệm lòng thương xót, trước rất nhiêu nhu cầu cấp thiết của nhân loại, ĐTC nhìn nhận là: “Rất đúng, có nhiều việc phải làm”, nhưng không có lòng thương xót, thì luôn luôn có lòng vị kỷ, điều mà trên thế giới biến thành việc chỉ tìm kiếm những lợi ích riêng của mình, việc hưởng lạc, danh vọng và giầu sang, đang khi đó trong cuộc sống người Kitô hữu thường che đậy sự giả hình và thế tục. ĐTC kết luận, vì thế cần phải nhận biết mình là kẻ có tội:

“Lạy Chúa, con là kẻ có tội; lạy Chúa, con là kẻ có tội: xin hãy đến với lòng thương xót của Chúa”. Đó là một lời cầu nguyện rất hay. Dễ dàng phải không? Đó là một lời cầu nguyện dễ dàng để đọc mọi ngày. “Lạy Chúa, con là kẻ có tội, xin hãy đến với lòng thương xót của Chúa”.

Tin tưởng là có thể thay đổi thế giới với long thương xót

Có phải là ngây thơ tin là điều đó có thể thay đổi thế giới không? Đúng, ĐTC khẳng định, nói theo con người thì đó là điên rồ, nhưng “điều điên rồ của Thiên Chúa thì khôn ngoan hơn điều của con người, và điều là sự yếu đuối của Thiên Chúa thì mạnh mẽ hơn điều của con người”.

 


Năm Thánh Lòng Thương Xót