NĂM THÁNH "KHUÔN MẶT THƯƠNG XÓT "
- Misericordiae Vultus -
(08/12/2015 --- 20/11/2016)