THÁNG 6, NĂM 2022

Ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng:
Cầu cho các gia đình


Chúng ta cầu nguyện cho những gia đình Kitô hữu trên toàn thế giới; xin cho họ diễn tả và trải nghiệm tình yêu vô điều điện, cũng như tiến bộ về sự thánh thiện trong cuộc sống thường nhật.