Quí vị đang thăm viếng gia trang của:
HỘI ÁI HỮU SIMON HÒA ÐÀLẠT HẢI NGOẠI
Về Trang Nhà

MỤC LỤC

 

TẬP I : TỪ THẾ KỶ I ÐẾN THẾ KỶ IV.

 

LỜI NÓI ÐẦU.

PHẦN I : SỰ KHAI SINH CỦA TƯ TƯỞNG GIÁO PHỤ.

Chương 1 : Thời Kỳ Các Giáo Phụ Ðầu Tiên (thế kỷ I - II).

Phụ Chương :Sơ Ðồ Các Giáo Phụ Cuối Thế Kỷ I và bán Thế Kỷ II

Chương 2 :Kytô Giáo Và Do Thái Giáo: Thánh IGNACE D' ANTIOCHE .

Chương 3 :Cuộc gặp Gỡ Giữa Kytô Giáo Và Văn Hóa Hy Lạp: JUSTIN, Nhà Thần Học Giáo Dân Và Là Triết Gia Kytô Giáo.

Chương 4 : Kytô Giáo Và Ngộ Ðạo:

*        Ngộ Ðạo Là Gì ?

*        Những Khía Cạnh Của Một Nền Thần Học Cơ bản

*        Giáo Hội Dưới cái Nhìn Của Một Giáo Phụ Cuối Thế Kỷ II: Thánh IRÉNÉE Thành LYON.

 

PHẦN II : THẾ KỶ III : THỜI KỲ TƯ TƯỞNG GIÁO PHỤ NẢY NỞ.

Chương 1 :Thời Kỳ Khai Sinh Kytô Giáo Latinh: TURTULLIEN.

Chương 2 : Các Giáo Phụ ở ALEXANDRIE, Ðà Tri Thức Vươn Mạnh.

Chương 3 : Trước Cơn Bách Hại Và Những Tranh Chấp trong Giáo Hội Thánh CYPRIEN.

Chương 4 :Một Nhà Nhân Bản Kytô Giáo: LACTANCE.

 

PHẦN III : BÌNH MINH CỦA MỘT GIAI ÐOẠN MỚI - CÁC GIÁO PHỤ ÐẦU TIÊN CỦA THẾ KỶ IV.

Chương 1 : Văn Chương Kytô Giáo ở Ðông Phương Vào Khúc Quanh Của Thế Kỷ Thứ IV.

Chương 2 : Buổi Ðầu Của Cơn Khủng Hoảng Về Giáo Lý Thế Kỷ IV- Ðức Tin Ðược Tra Vấn Lại Bởi ARIUS - Câu Trả Lời Của NICÉE.

Chương 3 : Một Nhân Chứng Quan TrọngVề Giáo Hội Cổ Thời: EUSÈBE DE CÉSARÉE.

Chương 4 :Khởi Ðầu Một Ðại Truyền Thống: Giáo Phụ EUSTATHE Thành Antioche.

Chương 5 :Tính Không Khoan Nhượng Của Ðức Tin - Thánh ATHANASE Thành ALEXANDRIE.

Chương 6 : HILAIRE DE POITIERS, "ATHANASECủa Tây Phương"

 

 

TẬP II : TỪ THẾ KỶ IV ÐẾN THẾ KỶ VIII.

 

LỜI NÓI ÐẦU.

 

PHẦN I : ÐÔNG PHƯƠNG TRONG HẬU BÁN THẾ KỶ IV.

Chương 1 : Các Giáo Phụ CAPPADOCE : BASILES DE CÉSARÉE.

Chương 2 : Các Giáo Phụ CAPPADOCE : GRÉGOIRE DE NAZIANZE.

Chương 3 : Các Giáo Phụ CAPPADOCE : GRÉGOIRE DE NYSSE.

Chương 4 : ANTIOCHE : DIODORE DE TARSE VÀ THÉODORE DE MOPSUESTE.

Chương 5 : JEAN CHRYSOSTOME.

Chương 6 :Các Giáo Phụ Ðông Phương Khác : CYRILLE DE JÉRUSALEM , ÉPIPHANE DE SALAMINE, ÉVAGRE LE PONTIQUE Và ÉPHREM Người DYRIE.

 

PHẦN II : TÂY PHƯƠNG Ở KHÚC QUANH THẾ KỶ V.

Chương 1 : Thánh AMBROISE,Vị Hòang Tử Của Giáo Hội.

Chương 2 : Thánh JÉROME, Nhà Kinh ThánhVà Tay Văn Chương Trau Chuốt.

Chương 3 : Thánh AUGUSTIN Chủ Chăn Và Tiến Sĩ .

Chương 4 : Những tác giả Latinh khác - ÐAN SĨ VÀ THI SĨ.

 

PHẦN III : ÐÔNG VÀ TÂY PHƯƠNG TỪ THẾ KỶ V TỚI THẾ KỶ VIII.

Chương 1 : ALEXANDRIE Và ANTIOCHE -Cuộc Xung Ðột Dữ Dội Về Kytô Học.

Chương 2 : Thế Giới Hylạp Vào Thế Kỷ VI - Những Diễn Biến Tiếp Sau Công Ðồng CHALCÉDOINE Và DENYS L' ARÉOPAGITE.

Chương 3 : Các Giáo Phụ LATINH Cuối Cùng (Thế Kỷ V - VII).

Chương 4 : Các Giáo Phụ Hy Lạp Cuối Cùng (Thế Kỷ VI - VIII).

 

KẾT LUẬN.

 


Trở Về Trang Nhà