HỌC HỎI THƯ MỤC VỤ CỦA HĐGM VIỆT NAM


“VỀ SỨ MẠNG LOAN BÁO TIN MỪNG

CỦA HỘI THÁNH VIỆT NAM HÔM NAY”

 

“Chúng tôi biên soạn những bài này với một mục đích đơn sơ và chân thành là góp phần suy nghĩ và đào sâu thư mục vụ của Hội Đồng Giám mục Việt Nam. Các bài này có thể dùng để giảng hoặc nói chuyện với các Hội đoàn trong các giáo xứ… Đây mới chỉ là những phác hoạ của ban biên soạn, thiết tưởng cần phải được bổ sung thêm”.

 

Lm. Phêrô Ðỗ Quyên, Ðàlạt