MUC LUC
       CẦU NGUYỆNLậy Chúa, Xin Dạy Chúng Con Cầu Nguyện
("Lord, Teach Us To Pray" của lm. Peter John Cameron, OP)
Ðaminh Nguyễn Việt Hữu, chuyển ngữ