Quí vị đang thăm viếng gia trang của:
HỘI ÁI HỮU SIMON HÒA ĐÀLẠT HẢI NGOẠI
Về Trang Nhà


Nhạc Sĩ Hải Ánh phụ trách
haianhlbt@hotmail.com

Lời Ngỏ
Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Trang Thánh Nhạc
Các Bộ Lễ
Thánh Lễ Thiếu Nhi

Mùa Vọng và Giáng Sinh
Mùa Chay Và Mùa Phục Sinh
Ca Nhập lễ
Đáp Ca và Alleluia

Thánh Vịnh Đáp Ca - (Linh Mục Ns Giuse Nguyễn Minh Hân)
Ca Dâng Lễ
Ca Kết Lễ
Ca Nguyện
Đức Mẹ
Các Thánh
Lễ Thanh Tẩy
Rước Lễ Lần Đầu
Lễ Thêm Sức
Lễ Cưới
Linh Muc và Khấn Dòng
Các Linh Hồn

Những Dịp Lễ Đặc Biệt


Trở Về Trang Nhà