MỤC LỤC
             Kinh Thánh

Mục Lục
Lịch Sử Ơn Cứu Độ
Học Hỏi Tin Mừng Matthêu
Học Hỏi Tin Mừng Mácô
Học Hỏi Tin Mừng Luca
Học Hỏi Tin Mừng Gioan
Khải Huyền, Sứ Điệp Hy Vọng
Của Cải Trong Kinh Thánh
Truyền Giáo Trong Kinh Thánh


 

PHÂN TÍCH THUẬT CHUYỆN

VÀ PHÂN TÍCH CẤU TRÚC

ÁP DỤNG VÀO TIN MỪNG THỨ TƯ

Lm. Giu-se Lê minh Thông

 

Lời Giới Thiệu:

 

Trang Simon Hòa Đalạt xin chân thành cám ơn cha Giuse Lê Minh Thông, Giáo sư Kinh Thánh Tân Ước thuộc Tỉnh Dòng Đa-minh Việt nam, đã cho phép chúng con đăng cuốn sách mang tên  « Phân tích thuật chuyện và phân tích cấu trúc áp dụng vào Tin Mừng thứ tư  ».

Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu tác phẩm này đến độc giả , cùng tìm hiểu thêm Phúc Âm Thánh Gioan, để từ đó yêu Lời Chúa và Sống Lời Chúa sâu sắc hơn.

Trân trọng

 

Lời nói đầu   

 

A.                                    PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH BẢN VĂN

 

I . Tiếp cận lịch đại và tiếp cận đồng đại

           1. Tiếp cận lịch đại và những hạn chế

a.                Tin Mừng thứ tư và Nhất lãm

b.                Tài liệu nguồn của Tin Mừng thứ tư

c.                Lịch sử biên soạn Tin Mừng thứ tư

          2. Tiếp cận đồng đại

 

     II. Phân tích thuật chuyện và cấu trúc

1. Phân tích thuật chuyện

a.               Khái niệm về « tác giả » và « độc giả »

b.               Người thuật chuyện và người đọc ( nghe )

   b.1.  Người thuật chuyện giao tiếp với người đọc

   b.2.  Người thuật chuyện biết mọi sự

   b.3.  Người đọc cần tin cậy người thuật chuyện

   b.4.  Tác động của bản văn đến người đọc

c. Bản văn : nhân vật, thời gian, nơi chốn, chủ đề

    c.1.  Nhân vật

    c.2.  Thời gian và nơi chốn

    c.3. Chủ đề, đề tài một đoạn văn

d. Kỹ thuật hành văn trong Tin Mừng thứ tư

    d.1. Sự hiểu lầm ( malentendu)

    d.2.  Sự châm biếm ( ironie )

    d.3. Giải thích bằng mở ngoặc đơn ( parenthèse )

    d.4.  Dùng biểu tượng ( symbolisme )

e. Tóm kết tương quan : tác giả - bản văn - độc giả

 

     2. Phân tích cấu trúc

             a. Giới hạn đoạn văn

             b. Bối cảnh văn chương của đoạn văn

             c. Cấu trúc

             d. Ba điểm quy chiếu khi đọc bản văn

                  d.1. Thời Đức Giê-su

                  d.2. Bối cảnh khi Tin Mừng được viết ra

                  d.3. Cuộc đời, văn hóa của người đọc

     3. So sánh các cách phân tích và dàn bài

             a. So sánh phân tích thuật chuyện và cấu trúc

             b. Dàn bài và phân tích một đoạn văn

  

III. Kết luận về tiếp cận lịch đại và đồng đại

 

1.        ÁP DỤNG VÀO MỘT SỐ ĐOẠN VĂN

     

      I. Ga 6,22-71 : “Thánh Thể “ lý trí và đức tin

         1. Dẫn nhập

         2. Giới hạn từ ngữ, bối cảnh, cấu trúc

             a. Giới hạn đoạn văn 6,22-71

             b. Bối cảnh văn chương

             c. Từ ngữ trong Ga 6

             d. Cấu trúc Ga 6

                  d.1. Phần I.   Hai trình thuật ( 6,1-21 )

                  d.2. Phần II.  Diễn từ ( 6,22-59)

                  d.3. Phần III. Phản ứng sau diễn từ ( 6,60-71 )

           3. Những trao đổi trong và sau diễn từ

             a. Bánh sự sống ( 6,25-40 )

             b. Xầm xì về nguồn gốc Đức Giê-su ( 6,41-51)

             c. Tranh luận về ăn thịt uống máu ( 6,52-59 )

             d. “Hậu quả “, “kết quả “ sau diễn từ ( 6,60-71 )

            4. Tư cách mặc khải của Đức Giê-su

            5. Kết luận

 

      II. Ga 11, 1-54 : « Chết » và « sống »

1.    Dẫn nhập

2.    Giới hạn đoạn văn 11,1-54

3.    Bối cảnh văn chương

4.     Nhân vật

5.    Cấu trúc 11,1-54

6.    Phân tích ý nghĩa của « chết » và sống »

a. Từ ngữ liên quan đến « chết » và « sống »

b. « Chết » và « sống » của La-da-rô

c. « Chết » và « sống » của Đức Giê-su

d. « Chết » và « sống » của những người tin

         7. Kết luận

     

      III. 18, 28 - 19,16a : Đức Giê-su và Phi-la-tô

         Dẫn nhập

I.     Đọc bản văn 18,28 – 19,16a

1.  Phân đoạn

2.  Bối cảnh văn chương

3.  Cấu trúc đoạn văn 18,28 – 19,16a

II.  Hiểu đoạn văn

1.  Sự thật về những kẻ tố cáo Đức Giê–su

2.  Sự thật về Phi–la–tô

3.  Sự thật về Đức Giê-su

      III. Sống nhờ ý nghĩa của bản văn

     

      Kết luận

     

Các từ viết tắt
Thư mục,
Mục Lục