MUC LUC
       THÁNH MẪU HỌC


MARIA, TẤM GƯƠNG CHO GIÁO HỘI
MARIA UNO SPECCHIO PER LA CHIESA
tác giả: Raniro Cantalamessa

Dịch từ bản tiếng Pháp
MARIE UN MIROIR POUR L'ÉGLISE
(Sr. Maria de Coeur Immaculé & P. Jean Dovetta)
do một nhóm linh mục Ðàlạt chuyển ngữ.

 

MỤC LỤC

 

DẪN NHẬP.

Ðức Maria, một bức thư viết bởi ngón tay Thiên Chúa hằng sống

 

I. ÐỨC MARIA, MỘT TẤM GƯƠNG CHO GIÁO HỘI TRONG NHẬP THỂ.

 

1. "ÐẦY ÂN SỦNG"

 

Ðức Maria dẫn Giáo Hội tới việc khám phá ân sủng của Thiên Chúa

Hiện tôi có gì là bởi ơn Thiên Chúa.

Ân sủng là gì ?

"Chính bởi ân sủng mà anh em đã được cứu".

Ta cần toàn thể.

Vẻ đẹp của nàng công chúa.

Ân sủng là khởi đầu của vinh quang.

Ðừng để ơn lãnh nhận từ Thiên Chúa ra vô hiệu.

Thánh Maria ân sủng.

 

2. "PHÚC CHO NGƯỜI LÀ KẺ ÐÃ TIN"

 

Maria đầy lòng tin.

"Này tôi là tôi tá Chúa".

một mình với Thiên Chúa.

Tiếng xin vâng của hôn lễ.

Theo bước đường của Ðức Maria.

Chúng ta cũng hãy tin.

"Người công chính sẽ sống bởi đức tin".

 

3. "NGƯỜI SẼ THỤ THAI VÀ SINH MỘT CON TRAI"

 

Maria, Mẹ Thiên Chúa

"Nếu ai không tin rằng Ðức Maria là Mẹ Thiên Chúa ."

Một cái nhìn về lịch sử hình thành tín điều.

Mẫu tính "thể lý" của Ðức Maria : Thời chống thuyết ngộ đạo.

Mẫu tính "siêu hình" của Ðức Maria : Thời kỳ tranh luận lớn về Kitô học.

Ðức Maria, Mẹ các tín hữu, trong viễn tượng đại kết.

"Và từ giờ ấy, môn đồ đã lãnh lấy Người về nhà mình".

Sự can trường mà Người đã chứng tỏ.

 

II. ÐỨC MARIA, MỘT TẤM GƯƠNG CHO GIÁO HỘI TRONG MẦU NHIỆM VUỢT QUA.

 

4. "NÀY BÀ, GIỮA TÔI VÀ BÀ CÓ VIỆC GÌ ?"

 

Ðức Maria dạy chúng ta biết từ bỏ chính mình.

Người đã phải đau khổ dãi dầu mà học cho biết vâng phục.

Ðức Maria trong cuộc đời công khai của Ðức Giêsu.

Nếu hạt lúa không chết đi.

Ðức Maria, môn đệ Ðức Kitô.

Nếu ai muốn theo Ta .

 

5. "ÐỨNG BÊN KHỔ GIÁ ÐỨC GIÊSU, CÓ MARIA MẸ NGÀI"

 

Maria, Mẹ của niềm hy vọng.

Ðức Maria trong mầu nhiệm Vượt Qua.

Ðức Maria, chiên non tinh tuyền.

Ðứng gần khổ giá Ðức Giêsu.

Thập Giá phân chia và nối kết.

Người tuyệt vọng mà vẫn một niềm cậy trông.

Những người gắn bó với niềm hy vọng nhỏ nhoi.

 

6. "HỠI BÀ, NÀY LÀ CON BÀ !"

 

Maria, Mẹ các tín hữu.

"Mỗi người hãy sống theo ân sủng đã lãnh nhận".

"Mọi người chúng ta đều sinh ra tại đó".

Tổng hợp về Ðức Maria của Công Ðồng Vatican II.

Ðức Maria, Mẹ các tín hữ trong viễn tượng đại kết.

Và từ giờ ấy môn đồ đã lãnh lấy Người về nhà mình.

"Sự can trường mà Người đã chứng tỏ."

 

III. ÐỨC MARIA, MẪU GƯƠNG CHO GIÁO HỘI TRONG NGÀY LỄ NGŨ TUẦN.

 

7. "CHUYÊN CẦN CẦU NGUYỆN VỚI ÐỨC MARIA, MẸ ÐỨC GIÊSU"

 

Cùng với Ðức Maria trông đợi Chúa Thánh Thần nơi Nhà Tiệc Ly.

Ðức Maria trong và sau ngày lễ Ngũ Tuần.

Cầu nguyện để đón nhận Thánh Thần.

Những người kiên trì cầu nguyện.

Cầu nguyện liên lỉ.

Khi cầu nguyện trở nên nặng nề và chán nản.

Cầu nguyện bức bách.

 

8. "THÁNH THẦN SẼ ÐẾN TRÊN NGƯỜI"

 

Ðức Maria, con người của Thánh Linh, của đặc sủng Thánh Thần đầu tiên trong Giáo Hội.

Thánh Thần tái hoạt động.

Ðức Maria và Chúa Thánh Thần trong Tin Mừng Luca.

Ðức Maria, người được đặc sủng đầu tiên của Giáo Hội.

Ðức Maria, hình bóng của một Giáo Hội Thần Khí và đặc sủng.

"Người cho hãy có lòng đơn thành".

 

9. "VÀ GỤC ÐẦU XUỐNG, NGÀI PHÓ THÁC THẦN KHÍ".

 

Ðức Maria trong lễ Hiện Xuống theo Tin Mừng Gioan.

Lễ Hiện Xuống của Tin Mừng Gioan.

"Và lập tức có Máu và Nước chảy ra".

Thánh Thần, Ðấng ban sự sống.

Ðức Maria, người bạn của Thiên Chúa.

Ngươi hãy yêu mến Chúa, Thiên Chúa ngươi.

 

PHẦN KẾT

 

Ðức Maria, Mẹ các tín hữu trong viễn tượng đại kết.

"Và từ giờ ấy, môn đệ đã lãnh lấy Người về nhà mình".

Sự can trường mà Người đã chứng tỏ.