MỤC LỤC
             Kinh Thánh

Mục Lục
Tĩnh Tâm & Nguyện Gẫm Với TV Lịch Sử Ơn Cứu Độ
Hướng Dẫn Đọc Cựu Ước
Học Hỏi Tin Mừng Matthêu
Học Hỏi Tin Mừng Mácô
Học Hỏi Tin Mừng Luca
Học Hỏi Tin Mừng Gioan
Khải Huyền, Sứ Điệp Hy Vọng
Của Cải Trong Kinh Thánh
Phân Tích & Áp Dụng TM Thứ 4
Truyền Giáo Trong Kinh Thánh


* Lm. Nguyễn Công Đoan S.J.

 • Cuộc Khổ Nạn Của Chúa Giêsu Theo Thánh Gioan
 • Điều Ước Của Thánh Phaolô: "Ước chi tôi chẳng hãnh diện về đều gì ngoài Thập Giá của Đức Giêsu Chúa chúng ta"
 • Điều Kiện Để Được Sai Đi Rao Giảng Tin Mừng Theo Thánh Mác-cô
 • Những Thách Đố Của Đời Sống Đức Tin
 • “Hãy hoán cải và tin vào Tin Mừng” (Mc 1,15)
 • Con Thiên Chúa Hằng Sống Tự Hóa Ra Không
 • Mẹ Các Kẻ Sống
 • Bà Đầy Ơn Phúc
 • Mùa Chờ Đợi
 • Bí Quyết Của Lời Nguyện Chuyển Cầu Từ Áp-ra-ham Đến Chúa Giêsu
 • Ngay Đêm Nay ... Ngay Hôm Nay
 • Lời Chúa Trong Kinh Mân Côi
 • Suy Tôn Thánh Giá (2)
 • Suy Tôn Thánh Giá (1)
 • Hãy Mặc Lấy Chúa Giê-su Ki-tô
 • Lời Cầu Nguyện Của Ông Mô-sê
 • Đường Xuất Hành Mới
 • Đọc Lại Sách Xuất Hành, Vụ Con Bê Bằng Vàng
 • Nhìn Chúa Giê-su Chết Trên Thập Giá Trong Tin Mừng Theo Thánh Mát-thêu
 • I-xa-ác, Đứa Con Do Lời Hứa, Món Quà Của Tình Yêu
 • Đức Bà Như Lầu Đài Đa-vit Vậy
 • Lời Của Thinh Lặng
 • Của Lễ Toàn Thiêu Sống Động
 • Người Đi Tìm Anh Em
 • Những Điều Kiện Để Làm Môn Đệ Chúa Giê-su Và Điều Răn Đứng Đầu Trong Cựu Ước
 • Tinh Thần Thơ Ấu - Vài Nét Trong Kinh Thánh Giúp Đào Sâu
 • Bài 4 : Thánh nữ Ma-ri-a Ma-đa-lê-na trong Tin Mừng theo thánh Mác-cô
 • Bài 3 : Thánh Nữ Ma-ri-a Ma-đa-lê-na trong Tin Mừng theo thánh Gio-an
 • Bài 2: Thánh Nữ Ma-ri-a Ma-đa-lê-na trong Tin Mừng theo thánh Lu-ca
 • Bài 1 : Thánh Nữ Ma-ri-a Ma-đa-lê-na trong Tin Mừng theo thánh Mat-theu


 • * Tìm Hiểu Tin Mừng Gioan
  * Lm. Giu-se Lê Minh Thông, O.P.  *******************************************************************
 • Thời Các Tông Đồ - (Lm. Giuse Phan Tấn Thành, OP.)
 • Cuộc Khổ Nạn Của Chúa Giêsu Kitô Theo Thánh Gioan - (Ga 18-19) - (Lm. Giuse Ngô Quang Trung)
 • Kinh Thánh Và Những Cuộc Chiến Của Thiên Chúa - (Hồng y Gianfranco Ravasi)
 • Hiểu Sao Cho Đúng: Giá Trị Vật Chất Và Đức Khó Nghèo - ( Tiếng sa mạc)
 • Có Phải Tin Mừng Mát-thêu Chống Do Thái? - (JP Nunez)
 • Khảo Cổ Học Kinh Thánh Một Nạn Nhân Khác Của Đại Dịch COVID-19 - (John Burger)
 • Người Làm Chứng - (Bài 2)
 • Ngày Sa-bát Đức Giê-su Tỏ Mình Cho Dân Giê-ru-sa-lem - (Bài 5)
 • Bài Giảng Về Bánh Trong Hội Đường Ca-phác-na-um
 • Năm chiếc bánh với hai con cá và Man-na đích thật từ trời xuống
 • Chàng Rể Ra Mắt - (Tìm Hiểu Tin Mừng Gioan) - (Lm. Nguyễn Công Đoan S.J.)
 • NGƯỜI LÀM CHỨNG - Tìm Hiểu Tin Mừng Theo Thánh Gio-an - (Lm. Nguyễn Công Đoan S.J.)
 • Phụ Nữ Trong Tân Ước - (Lm. Giuse Phan Tấn Thành, OP.)
 • Cầu Nguyện Trong Kinh Thánh
 • Niềm Hy Vọng Theo Quan Điểm Của Thư Thứ Nhất Phêrô - (Ts. Montfort Nguyễn Xuân Pháp)
 • Nhận Xét Tổng Quát Về Thánh Giuse Trong Kinh Thánh - (Lm. Phan Tấn Thành OP)
 • Ơn Công Chính Hóa Theo Thư Thánh Phaolô - (Đs. Montfort Nguyễn Xuân Pháp O.Cist)
 • Sứ Vụ Truyền Giáo Trong Các Thư Phaolô: Những Khía Cạnh Thần Học - (William J. Larkin Jr. & Joel F. Williams, eds.)
 • Phúc âm Chúa Giêsu Và Những Biểu Tượng - (Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long)
 • Niềm Hy Vọng Theo Quan Điểm Của Thư Thứ Nhất Phêrô - (Montfort Nguyễn Xuân Pháp)
 • Ai vác thập giá: Chúa Giêsu hay ông Simon?
 • Gia Đình Chúa Giêsu theo tường thuật của các Tin Mừng - (Lm. Séamus O’Connell)
 • Đức Ki-tô và Lề Luật - (Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc)
 • Trình Thuật Thương Khó Theo Thánh Mác-cô - (LM Giuse Nguyễn Công Đoan, S.J)
 • Nền tảng ly dị trong Tin Mừng Matthêô - (>Lm. Jack Mahoney SJ)
 • Ơn Công Chính Hóa Theo Thư Rôma Của Phaolô - (Ts. Montfort Nguyễn Xuân Pháp CT)
 • Tông hiến về bản dịch La-tinh của Sách Thánh - (L.M. Nguyễn công Đoan, S.J.)
 • Thuật ngữ: ''Con người là hình ảnh Thiên Chúa'' - (Lm. Phan Tấn Thành OP)
 • Tình Yêu Và Hôn Nhân Trong Kinh Thánh
 • Có thật là phải chìa má này nếu bị vả má kia - (Tim Staples)
 • Giáo Hội Công Giáo Có Cắt Bỏ Điều Răn Thứ Hai Và Sửa Đổi Một Vài Điều Răn Khác Không? - (Vinhsơn Trần Minh Thực)
 • Lời Hứa Ghép Tim - (L.M. Nguyễn công Đoan, S.J.)
 • Chúa Ki-tô Vinh Quang - (L.M. Nguyễn công Đoan, S.J.)
 • “Chúa Ki-tô Vinh Quang và Cộng Đoàn Giao Ước Mới (Gioan 20–21) - (L.M. Nguyễn công Đoan, S.J.)
 • Niềm tin phục sinh trong Cựu Ước
 • Hình ảnh Phục Sinh trong các Thánh Vịnh
 • Ý Nghĩa Của Sự Phục Sinh Trong Tân Ước: Cội Nguồn Do Thái Giáo
 • Bài Thương Khó Theo Thánh Gioan (Tiếp theo)
 • Bài Thương Khó Theo Thánh Gioan - (L.M. Nguyễn công Đoan, S.J.)
 • Bài Thương Khó Theo Thánh Matthêu - (L.M. Nguyễn công Đoan, S.J.)
 • “Để Giữ Trọn Đức Công Chính” (Mt 3, 13-17) - (L.M. Nguyễn công Đoan, S.J.)
 • Thánh Giuse và Mầu Nhiệm Chúa Hiển Linh (Mt 2, 1-12) - (Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc)
 • Thánh Giuse và Mầu Nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể (Mt 1, 1-25) - (Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc)
 • Ngôi Sao Giáng Sinh (Mt 2) - (L.M. Nguyễn công Đoan, S.J.)
 • Những Khuôn Mặt Phụ Nữ Trong Gia Phả Đức Giêsu Kitô (Mt 1,1-16) - (L.M. Nguyễn công Đoan, S.J.)
 • “Ông Phải Đặt Tên Con Trẻ Là GIÊSU” (Mt 1, 21) - (L.M. Nguyễn công Đoan, S.J.)
 • Mùa Vọng và Các Trình Thuật Mang Thai - (Gerardine Luongo)
 • Ngài Đến Đây Làm Gì ? - (L.M. Nguyễn công Đoan, S.J.)
 • Một phép lạ thất bại của Chúa Giêsu
 • Làm Sao Biết Thiên Chúa? - (L.M. Nguyễn công Đoan, S.J.)
 • Thư Gửi Tín Hữu Do Thái - (Lm Phaolô Nguyễn Minh Chính chuyển ngữ )
 • Những Người Tôi Tớ Của Chúa Trong Sách Isaia - (Lm. Charles Conroy, MSC.)
 • Đức Giêsu trong Tân Ước - (Gm. Giuse Võ Đức Minh)
 • Ý nghĩa của sự phục sinh trong Tân Ước - (William L. Burton, OFM)
 • Kinh Thánh Trong Đời Sống Giáo Hội
 • Ý Nghĩa Của Tin Mừng (Evangelium) – Bài Suy Niệm Của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16
 • Những Mâu Thuẫn Trong Kinh Thánh? - (Phaolô Nguyễn Minh Chính biên dịch)
 • Hộ Giáo – Kinh Thánh Huyền Thoại hay Lịch Sử - (Peter Kreeft, Ronald K. Tacelli)
 • Những kỳ diệu của Lời ( Lm. Giuse Nguyễn Công Ðoan, S.J.)
 • Môsê, vị lãnh đạo của Dân Chúa: trung tín và liên đới * ĐGM Giuse Võ Ðức Minh
 • Giới thiệu Tông huấn Verbum Domini (Lời Chúa) ĐGM Giuse Võ Ðức Minh
 • PARAKLETOS, Hồng Ân Thánh Thần ĐGM Giuse Võ Ðức Minh
 • PARAKLETOS, Chúa Thánh Thần ĐGM Giuse Võ Ðức Minh
 • PARAKLÊTOS, Thần Khí Sự Thật ĐGM Giuse Võ Ðức Minh
 • “Này là Mẹ con” (Gioan 19, 27) ĐGM Giuse Võ Ðức Minh
 • “Này là Vua các người” (Ecce Rex vester) (Gioan 19,13-15) ĐGM Giuse Võ Ðức Minh
 • LECTIO DIVINA
 • LỊCH SỬ CỨU ÐỘ - ĐGM. Giuse Võ Ðức Minh
 • CỦA CẢI VẬT CHẤT DƯỚI NHÃN QUAN KINH THÁNH - An Thụ
 • Ðức Giêsu Trong Tin Mừng Luca
 • Từ Tân Ước Ðến Với Chúa Giêsu
 • Thiên Chúa Của Giao Ước, Thiên Chúa Của Tình Thương.
 • Thần Khí Sự Thật - Hồng Ân Thánh Thần
 • Giao Uớc Mới Giới Luật Của Thần Khí
 • Giao Ước Mới Trong Máu Ðức Giêsu Kytô
 • Giao ước Mới, Giao Ước Tình Thương ĐGM Giuse Võ Ðức Minh
 • Bộ Kinh Thánh Nào Thích Hợp Cho Tôi?
 • Các Bài Tường Thuật Về Phép Lạ Trong Kinh Thánh: Theo nhãn giới Thần học Mục vụ và Giảng thuyết Stefaan van Calster