MUC LUC
       SỐNG LỜI CHÚA


Suy Niệm
và Sống Lời Chúa,
với Chiara Lubich.


Chiara Lubich là người sáng lập phong trào Focolare năm 1943 tại thành phố Trent nước Ý . Những bài chia sẻ hàng tháng sau đây của Chiara Lubich dựa trên một câu Kinh Thánh trích từ một trong các Bài Ðọc Phụng Vụ của tháng đó và đã được dịch ra nhiều thứ tiếng. Các bản tiếng Việt sau đây do LM. JB. Vượng (Úc Châu) chuyển dịch . Xin mời các bạn cùng đọc và sống Lời Chúa.


2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000