MUC LUC
              KYTÔ HỌCSỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC GIÊSU
Lm. Micae Trần Ðình Quảng