MUC LUC
         SUY NIỆMFive Minutes With The Word - Year A
Nhiều tác giả
Nhà xuất bản The Word Among Us
www.wau.org
chuyển ngữ: Lm. Đaminh Trần Đình Nhi


NĂM A
2010 -2011
(Từ Chúa Nhật I Mùa Vọng đến Chúa Nhật TN .. )