MUC LUC
         SUY NIỆMFive Minutes With The Word, 2017-2018
Nhiều tác giả
Nhà xuất bản The Word Among Us
www.wau.org
chuyển ngữ: Lm. Đaminh Trần Đình Nhi( 2017 -2018 )